Webbaserade affärssytem för småföretagare

FORTNOX

Växjöbaserade Fortnox erbjuder marknaden kostnadseffektiva lösningar inom bland annat bokföring, CRM och fakturering. Företagets programvaror är helt webbaserade och kan nås från vilken dator som helst. Affärsmodellen är skalbar och fokus ligger på att nå stora volymer.

Nyckeltal

FORTNOX

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 268,3 364,9 463,6
Omsättningstillväxt 41,7% 36,0% 27,0%
Rörelseresultat MSEK 58,7 101,0 151,4
Rörelsemarginal 21,9% 27,7% 32,7%
Vinst per aktie KR 0,75 1,32 1,98
Utdelning per aktie KR 0,25 0,40 0,70
Eget kapital MSEK 99,1 148,4 242,7
Soliditet 30,7% 35,0% 42,4%
Nettoskuld MSEK -89,5 -220,4 -337,7
Antal miljoner aktier 59,6 59,6 59,6

Värdering

FORTNOX

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 50,1 79,8 52,3 34,7
P/BV (x) 30,4 36,0 27,6 16,9
EV/S (x) 4,9 9,2 10,6 8,1
EV/EBITDA (x) 31,3 32,1 44,5 26,7
EV/EBIT (x) 38,5 42,3 38,4 24,9
Direktavkastning (%) 0,7% 0,4% 0,6% 1,0%