Uppdaterat noteringsdatum för Future Gaming Groups obligation

15:42 / 7 December 2018 Future Gaming Group Press release

Future Gaming Group International AB har informerats att bolagets obligation kommer att noteras för handel på Nasdaq First North Bond Market med nytt förväntat startdatum måndagen den 10 december 2018.

Future Gaming Group International AB ("Bolaget") pressmeddelade igår, den 6 december 2018, att Nasdaq Stockholm godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets obligation på Nasdaq First North Bond Market i Stockholm. Handel i obligationen förväntades då påbörjas idag, den 7 december 2018.

Bolaget har nu meddelats att till följd av förseningar i administrativa processer kommer obligationen upptas till handel på Nasdaq First North Bond Market med förväntat startdatum måndagen den 10 december 2018.

Obligationen som nu noteras togs upp av bolaget i december 2017 i samband med förvärven av Unlimited Media Ltd och OÜ Viistek Media. Obligationsbeloppet uppgår till 140 Mkr och obligationen löper på tre år och har en fast ränta om 9,75%.

Som en del av obligationsvillkoren noterar nu Bolaget obligationen på Nasdaq First North Bond Market. I samband med detta har även Bolaget igår publicerat en bolagsbeskrivning i enlighet med Nasdaq First North Bond Markets noteringskrav. Bolagsbeskrivningen med fullständiga obligationsvillkor finns tillgänglig på Bolagets hemsida på följande länk: https://futuregaminggroup.com/bolagsbeskrivning/ 

Wildeco Ekonomisk Information AB har agerat som Certified Adviser i samband med noteringen på Nasdaq First North.

 Stockholm den 7 december 2018
Future Gaming Group International AB (publ)

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom onlinespel och lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Unlimited Media och Viistek Media samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.