Casual games till mobila plattformar

G5 Entertainment

G5 Entertainment utvecklar och säljer casual games för olika plattformar. Bolaget agerar både utvecklare och förläggare av egna spel samt arbetar aktivt med tredjepartslicenser. Försäljningen sker huvudsakligen genom elektroniska affärer där Apples App Store och Google Play är de mest framträdande. Bolaget fokuserar numera på så kallade Free 2 Play-spel, där spelaren köper virtuella varor inuti spelvärlden snarare än den äldre intäktsmodellen unlockablespel som förbetalas.



Utvecklar och säljer casual games

G5 Entertainment utvecklar och säljer så kallade casual games - vardagsspel - för mobila plattformar. Bolaget utvecklar mobilapplikationer för en rad plattformar, däribland App Store, Google Play, Mac OS, Kindle, Windows Store och till Nook. Samtliga spel utvecklade av bolaget baserar sig på den egenutvecklade Talisman-tekniken och detta är en av bolagets viktigaste konkurrensfördelar. Den möjliggör effektiv utveckling av innovativa och tekniskt avancerade spel och i kombination med bolagets väl genomarbetade processer kan spelen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt lanseras på samtliga plattformar kompatibla med Talisman och de översätts till 11 språk.

Bolagets ursprungliga verksamhet var kontraktbaserad utveckling där man på uppdrag av de större mobilspelsförlagen utvecklade spel baserade på populära titlar på mobila plattformar. Sedan 2009 har dock G5 Entertainment tagit steget från att enbart vara en utvecklare till att också agera förläggare och publicera egna spel. Utöver utveckling och publicering av egna spel arbetar bolaget med tredjepartslicenser och i vissa fall agerar G5 Entertainment även förläggare på mobila plattformar där andra företag har utvecklat själva spelet. I båda dessa fall erhåller G5 en viss andel av försäljningsintäkterna.

Spel som tilltalar en bred målgrupp

Bolaget utvecklar och publicerar dels enklare casual games med intäktsmodellen unlockable som förbetalas samt mer avancerade Free 2 Play spel där spelaren köper digitala varor inuti spelet.  Unlockablespelen är familjevänliga, billiga att köpa och underhåller vanligtvis konsumenten mellan 4-20 timmar. Då försäljningspriset vanligtvis ligger mellan 3-10 dollar är tanken att konsumenterna ska få mycket nöje för pengarna i jämförelse med andra underhållningsprodukter. Allt eftersom G5 släpper fler speltitlar ökar försäljningsbasen i takt med att den totala spelportföljen växer.

Free 2 Play-spelen är mer avancerade spel med större försäljningspotential där spelarna konsumerar under tiden de spelar. Free 2 Play spelen har blivit en allt viktigare intäktskälla och topplistorna för de mest intäktsgenererande spelen på App Store och Google Play domineras av Free 2 Play-spel. G5:s fokus idag är uteslutande på spel av Free 2 Play karaktär då intäktsmodellen har en högre potential. I denna kategori finner vi även G5:s bästsäljande spel med titlar som The Secret Society, Hidden City samt det egenutvecklade spelet Twin Moons. G5 har lyckats väl med omställningen från unlockable till Free 2 Play, nu hoppas man även kunna öka andelen egenutvecklade spel. 

Smartphones och Tablets väntas dominera spelmarknaden

Geografiskt är G5 Entertainments försäljning störst i Nordamerika, följt av Asien och Europa. Marknaden för mobilspel och spel för tablets växer kraftigt och väntas inom några år vara de dominerande spelplattformarna. Detta drivs på av den tekniska utvecklingen då både smartphones och tablets blir allt snabbare och får bättre grafik.

Försäljningen av bolagets spel sker främst genom elektroniska affärer där Apples App Store, Sonys  Playstation Store och Googles Android Market tillhör de mest framträdande. Viss försäljning sker även genom den egna hemsidan och då behåller G5 Entertainment i princip hela försäljningsbeloppet själva till skillnad mot försäljning genom exempelvis iTunes store då Apple erhåller 30 % av försäljningsbeloppet.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.