Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

G5 Entertainment

Free-to-play games for mobile devices

G5 Entertainment

G5 Entertainment utvecklar och publicerar free-to-play spel för både smarta telefoner och surfplattor. Spelen är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Distributionen sker digitalt genom Apple, Google, Amazon och Windows olika applikationsbutiker. Utöver sina egenutvecklade spel arbetar bolaget även som förläggare för spel som licensierats från andra utvecklare, i detta fall betalas en royalty till utvecklaren baserat på spelets försäljningsutveckling.Kort om G5 Entertainment

Bolaget, som är noterat på Nasdaq OMX sedan juni 2014, har sitt huvudkontor i Stockholm och har totalt ca 350 medarbetare, det stora flertalet av dem placerade utanför Sverige. Den enhet som ansvarar för immateriella rättigheter, kreativa processer och licensiering av spel är placerad i Malta, medan utvecklingskontor och studios finns i Moskva och Kaliningrad i Ryssland och Kharkov och Lvov i Ukraina. G5 har också ett marknadsföringskontor i San Francisco, USA. 2017 hade G5 en omsättning på 1 135 miljoner kronor och ett resultat om 89 miljoner kronor.

Affärsmodellen fokuserar på free-to-play

I G5:s portfölj finns cirka tjugo free-to-play spel där primära genrerna är Hidden Object, Puzzle och Time Management. Utöver detta finns också ett större antal så kallade upplåsbara spel, som utgör ett arv från en tidigare affärsmodell. Skillnaden mellan de två speltyperna är att free-to-play spelen inte kostar spelaren någonting att ladda ner, men att det finns möjligheter att köpa virtuella varor i form av exempelvis tid, liv eller verktyg, under spelets gång. De upplåsbara spelen kan spelaren testa gratis under en period, men måste sedan betala en engångsavgift för att kunna fortsätta spela. Free-to-play spelen dominerar marknaden och den del av G5:s omsättning som kommer från dessa spel har vuxit mycket kraftigt och står nu för över 99 procent av omsättningen.

Spelen är tillgängliga för iOS, Android, Kindle Fire, Facebook samt enheter som drivs av Windows. De når kunden via digitala affärer som Apples App Store, Google Play och Amazon Appstore. G5 erbjuder egenutvecklade spel och är också förläggare för spel som licensierats från andra utvecklare. Samtliga spel utvecklade av bolaget baserar sig på den egenutvecklade Talisman-tekniken och detta är en av bolagets viktigaste konkurrensfördelar. Den möjliggör effektiv utveckling av innovativa och tekniskt avancerade spel och i kombination med bolagets väl genomarbetade processer kan spelen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt lanseras på samtliga plattformar kompatibla med Talisman och de översätts till 11 språk.

Attraktiv målgrupp

G5:s spel vänder sig till ett brett spektrum av spelare, men bolaget har valt att ha ett särskilt fokus på kvinnliga spelare i åldern över 35 år. Under 2009 såg G5 att detta segment av de mobila spelarna var bortglömt av spelindustrin, och började utveckla och publicera spel med särskild inriktning på detta segment. Företaget hade snabbt framgång med denna inriktning och har byggt vidare på det sen dess. Konkurrensen inom segmentet är lägre än för andra delar av marknaden men kräver djup förståelse för behoven hos publiken, som är annorlunda än inom den traditionella spelmarknaden. Företagets målgrupp har visat sig vara lojala spelare, de använder bolagets spel under ett år eller mer och kommer sannolikt inte heller försöka kringgå spelets intäktsmodell. 

Tid för spel

I takt med att allt fler använder smarta mobiltelefoner och surfplattor både ökar och breddas den potentiella användarbasen. En ständigt förbättrad spelupplevelse samt bekvämligheten att kunna spela var som helst gör att användarna lämnar sina traditionella spelplattformar och blir mobila. När de gör det är surfplattor och smarta telefoner de spelplattformar som, räknat i antal enheter, ökar snabbast. ”Vardagsspel” av den typ som G5 erbjuder bidrar också till att öka användarbasen, detta eftersom det är spel som är lätta att börja spela och som passar en bredare målgrupp än traditionella spel, både i kön och i ålder.

Även den genomsnittliga tid som varje spelare lägger på att spela spel ökar konstant. Ungefär en tredjedel av den totala tidsmängd som användarna av iOS- och Androidenheter spenderar på sina mobiler eller sina surfplattor ägnas åt spel. Intäkterna från olika typer av mobilspel förväntas, enligt analysbolaget Newzoo, öka från 38,6 miljarder dollar 2016 till 64,9 miljarder dollar fram till år 2020, vilket motsvarar en CAGR om cirka 14 procent.