Smartare bilkörning

Greater Than

Greater Than är ett teknik- och marknadsbolag, verksamt inom området ”Connected Car”. Bolaget är världsledande på att mäta och förstå bilkörning med en kärnteknologi som ger varje förare ett digitalt DNA. Bolaget säljer idag produkten Enerfy Driving på den svenska marknaden, ett tjänstepaket för den moderna bilisten.Motivation genom jämförelse 

Greater Than har utvecklat teknologi och sociala plattformar för yrkeschaufförer och bilister sedan 2004. Bolaget grundades av Sten Forseke som efter lång tid inom fordonsindustrin identifierade en brist i mätmetoderna för energieffektiv bilkörning. Informationen är inte jämförbar mellan olika bilmärken. Eftersom människor har behov av att mäta sina aktiviteter och jämförbarhet är en stor drivkraft till förbättringar, bestämde sig Greater Than för att lansera Enerfy Driving på konsumentmarknaden. Med Enerfy Driving kan nu bilister: 

 • Veta hur smart man kör.
 • Få tips om förbättringar och jämföra sig med andra.
 • Göra något konkret för miljön och sänka CO2-utsläppen.
 • Få en trivsammare körupplevelse med mindre stress.
 • Åtnjuta potentialen att i genomsnitt spara cirka 20 procent av bränslekostnaden.

Målsättningen är att Enerfy Driving lägga grunden till ett av världens största användardrivna CO2-initiativ.

Stora potentiella målgrupper

Enerfy Driving tillhör en snabbt växande trend som benämns ”Quantified self”. Uttrycket myntades i teknologitidskriften Wired 2007 och beskriver hur människor registrerar sina aktiviteter och drar slutsatser från insamlad data. Trenden har förstärkts och är idag globalt utbredd och företag tillhandahåller en stor mängd appar för att mäta och ge feedback på insamlade data till användarna. Idag mäter och jämför människor många aktiviteter såsom träning, vad vi äter och hur vi lever. Med Enerfy Driving kan vi nu även integrera bilkörningen i vardagen och skapa en lite bättre värld på köpet. Greater Than kommer att bygga marknadsföringen på viral spridning, stöttat med digitala kampanjer och selektiva off-linekampanjer, främst ihop med partners. Kampanjerna kommer att främst riktas mot målgrupperna som:

 • Veta och jämföra hur smart man kör.
 • Tävlingsintresserade.
 • Miljöintresserade.
 • Hälsointresserade
 • Trafiksäkerhetsintresserade
 • Ekonomiintresserade

Stor potentiell marknad

Varje år säljs ca 85 miljoner nya bilar och 1 miljard rullar på jorden. Enerfy Driving kan användas av de flesta som kör en bil tillverkad efter 1996 i USA och 2001 i Europa. Dessutom finns det starka indikationer på att nya bilar kommer att ha en s.k. OBD-läsare inbyggd som standard, vilket skulle innebära att Enerfy kan kopplas direkt till fordonet.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.