Smartare bilkörning

Greater Than

Greater Than har utvecklat teknologi och sociala plattformar för yrkeschaufförer och bilister sedan 2004. Bolaget grundades av Sten Forseke som efter lång tid inom fordonsindustrin identifierade en brist i mätmetoderna för energieffektiv bilkörning. Bolaget har under 12 år och miljontals körda kilometer samlat körbeteende, och kan genom sina egenutvecklade algoritmer baserade på artificiell intelligens förstå en förares risk och energiprofil i realtid. Baserat på detta har bolaget utvecklat tjänster för bilister som bidrar till billigare, miljövänligare och säkrare körning.Intäktsmodell

Greater Thans omsättning i dagsläget härrör från Enerfy Driving som står för ca 50% av intäkterna och LeanHaulage som står för 50%.  Försäljning av Enerfy Driving sker via Greater Thans hemsida samt via återförsäljare. LeanHaulages nyförsäljning har upphört då fokus nu ligger på Enerfy Car Insurance. Trots avslutad nyförsäljning får bolaget löpande intäkter från tidigare sålda produkter genom avtal som löper på 12 månaders basis. Enerfy Car Insurances intjäning bygger på ett startpaket för att få tillgång till tjänsterna samt en fast och en rörlig avgift på månadsbasis. Startpaketet betalas antingen genom en fast summa alternativt ett abonnemang, genom detta ges tillgång till Enerfy Plug-in som är en OBD-läsare (On Board Diagnostics). 

Enerfy Car Insurance

Enerfy Car Insurance är en försäkring som genom plattformen Enerfy möjliggör en modell där kunden endast betalar en fast mindre månadsavgift som håller bilen försäkrad när den står parkerad och en rörlig premie baserad på antalet körda mil, som betalas månadsvis i efterskott. Den rörliga delen av premien baseras på hur trafiksäkert och energieffektivt föraren kör. Föraren klickar in Enerfy Plug-in i bilens OBD-kontakt och aktiverar Bluetooth i telefonen. Varje enskild biltur får därmed efter avslutad körning, ett individuellt pris baserat på antalet körda kilometer. Om bilen exempelvis enbart har varit parkerad under en månad utgår inte någon kilometerpremie för den perioden. Greater Than har idag ett Joint Venture-avtal med Moderna Försäkringar som täcker den nordiska marknaden. Greater Than är även verksamma på den danska marknaden genom ett White Label samarbete med försäkringskoncernen Tryg.

Marknad

Greater Than är verksamt inom segmentet Connected Car vilket enligt GSMA bedöms globalt omsätta ca 53 miljarder USD 2018. Sett till den svenska marknaden bedömer vi att den adresserbara målgruppen innefattar ca 1,2 miljoner bilar 2017 för att öka till 1,4 miljoner bilar 2020 motsvarande en CAGR om 5,2%. Tillväxten i denna målgruppen härrör en underliggande CAGR om 3,1% 2017–2020 i den svenska personbilsflottan, till detta estimerar vi ett minskat antal bilar utan OBD-läsare. Till detta har genomsnittliga körsträckan i mil per bil minskat med 6% från 1249 mil/år 2007 till 1175 vilket är en positiv utveckling för Greater Than med tanke på att förare med lägre genomsnittlig körsträcka gynnas.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.