Ledande projektledningsföretag

HIFAB

Hifab är ett av Sveriges största och ledande projektledningsföretag och driver projekt framförallt i Sverige men även internationellt. Bolaget stödjer sina kunder genom alla delar av ett byggprojekt, från tidiga strategiska frågeställningar till färdigställande och förvaltning. Hifabs övergripande finansiella mål är att nå en vinstmarginal om sju procent av omsättningen över en konjunkturcykel.Nyckeltal

HIFAB

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
444,1 439,1 452,3
Omsättningstillväxt
-6,5% -1,1% 3,0%
Rörelseresultat MSEK
17,8 18,2 22,2
Rörelsemarginal
4,0% 4,2% 4,9%
Vinst per aktie KR
0,21 0,23 0,28
Utdelning per aktie KR
0,12 0,15 0,18
Eget kapital MSEK
76,1 83,2 91,2
Soliditet
42,2% 45,2% 48,6%
Nettoskuld MSEK
-23,6 -26,5 -32,4
Antal miljoner aktier
60,8 60,8 60,8

Värdering

HIFAB

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 34,0 14,2 12,3 10,1
P/BV (x) 3,0 2,4 2,1 1,9
EV/S (x) 0,4 0,4 0,3 0,3
EV/EBITDA (x) 18,5 8,9 8,0 6,2
EV/EBIT (x) 19,8 9,0 8,1 6,4
Direktavkastning (%) 0,0% 4,0% 5,2% 6,3%