Industriell kommunikation

HMS NETWORKS

HMS Networks levererar kommunikationsteknologi för industriell automation. Produktutbudet består av nätverkskort och produkter för ihopkoppling av olika nätverk samt produkter inom Remote Management. Produkterna marknadsförs under varumärkena Anybus, Ixxat, eWON samt Intesis.Nyckeltal

HMS NETWORKS

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1183,3 0,0 0,0
Omsättningstillväxt
24,3% 0,0% 0,0%
Rörelseresultat MSEK
212,4 0,0 0,0
Rörelsemarginal
17,9% 0,0% 0,0%
Vinst per aktie KR
3,06 0,00 0,00
Utdelning per aktie KR
1,50 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
721,3 0,0 0,0
Soliditet
50,2% 0,0% 0,0%
Nettoskuld MSEK
299,8 0,0 0,0
Antal miljoner aktier
46,7 46,5 46,5