Kommunikation i extrema miljöer

INVISIO Communications

INVISIO möjliggör störningsfri kommunikation i alla miljöer, såväl vid kraftigt oväsen som under vatten eller i extrem hetta. Bolagets patenterade teknik INVISIO Bone Conduction finns i samtliga av INVISIOs headset och denna placeras i örat och fångar upp vibrationer i käkbenet istället för traditionella ljudvågor.Störningsfri kommunikation i extrema miljöer

INVISIO utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationsutrustning av typen avancerade headset, kontrollenheter, intercomsystem och kringutrustning för tvåvägsradio, till professionella yrkesgrupper.

INVISIOs teknik och kunskap inom ljud och kommunikation möjliggör störningsfri och tydlig kommunikation även under extrema förhållanden, som vid kraftigt oväsen, vid hetta eller under vatten. Vissa kommunikationslösningar skyddar även mot hörselskador och tinnitus. I samtliga av INVISIOs headset används INVISIO Bone Conduction, en patenterad teknik där en vibrationsavkännande käkbensmikrofon fångar upp rösten istället för att de faktiska ljudvågorna samlas in. Detta möjliggör att störande omvärldsljud elimineras från kommunikationen. I kombination med en intelligent kontrollenhet från INVISIO kan även mycket försiktigt tal och viskningar plockas upp och förstärkas till ljud som är lätt att uppfatta, liksom att externa ljud vid behov kan riktningsbestämmas och även förstärkas upp till fem gånger, samtidigt som öronen kan skyddas från skadligt höga ljud.


Kompletta kommunikationslösningar

Sedan INVISIOs strategiändring 2008 har bolaget medvetet utvecklats mot att bli ett kommunikationsföretag med ett erbjudande om avancerade kommunikationslösningar till professionella kunder. Produktportföljen omfattar numera både headset, kontrollenheter, intercomsystem och kringutrustning för användning med tvåvägsradio, vilket har öppnat för möjligheter till affärer som dels omfattar en större del i värdekedjan och dels nya kundsegment. De professionella användarna omfattar exempelvis militär och militära specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, brandkår, räddningstjänst, säkerhetspersonal samt tung industri världen över, där intäkterna från militära kunder står för mer än 90 procent. Gemensamt för användarna är att en tydlig kommunikation är livsviktig och att det i stor utsträckning finns störande omgivningsljud i det dagliga arbetet. Kompetensen inom radio och användargränssnitt är en styrka för INVISIO och den breda produktportföljen innehåller olika avancerade headset som används i örat och som kan vara vattentäta, värmetåliga och ha hörselskydd.

Marknaden och dess drivkrafter

Värdet på den globala marknaden för INVISIOs nuvarande produkter uppskattas till cirka 20 miljarder kronor. Deras kunder genomför i regel upphandlingar med fyra års mellanrum, vilket innebär att den genomsnittliga årliga målmarknaden för INVISIOs produkter är cirka 5 miljarder kronor. Följaktligen finns det fortfarande stor potential för fortsatt tillväxt på målmarknaden. Nedan följer de viktigaste drivkrafterna på marknaden:

  • Militära moderniseringsprogram - de flesta länders militära organisationer ser kontinuerligt över sin utrustning i sina moderniseringsprogram. Utrustningen innehåller ofta headset som ett uttryckligt krav inte bara för specialstyrkorna utan även för många förband.
  • Hörselskydd i headset - tinnitus och hörselskador är ett stort problem världen över och det finns en ökande efterfrågan på lösningar som skyddar mot detta, samtidigt som man kan kommunicera i bullriga miljöer. Efterfrågan kommer både från militär, blåljusverksamheter liksom från olika typer av företag världen över.
  • TETRA-utrullningen - övergången från analoga till digitala kommunikationssystem för samtliga blåljusverksamheter som polis och räddningstjänst i en mängd länder innebär för det mesta att analog tvåvägsradio kommer att bytas ut till digitala sådana, och i denna modernisering av kommunikationssystemet kommer moderna och avancerade headset som förbättrar kommunikationen vara en del i investeringen.

Den professionella marknaden kännetecknas generellt av långa införsäljningsprocesser med höga krav i upphandlingar. Ofta läggs först en testorder som sedan utvärderas under lång tid, för att sedan eventuellt resultera i en beställning. Inträdesbarriärerna är samtidigt höga, och om ett bolag väl har etablerat sig på marknaden är detta en stark fördel. Detta har lett till att marknadsstrukturen på tillverkarsidan kännetecknas av ett fåtal aktörer där långa och trygga relationer ofta värderas högt.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.