Kalender & Ägare

INVISIO Communications

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 26 apr 2018
Delårsrapport Q2 17 aug 2018
Delårsrapport Q3 26 okt 2018
Bokslutskommuniké Q4 15 feb 2019

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-29

Huvudägare Kapital % Röster %
Lage Jonason, with family and via companies 21,1 % 21,1 %
SIX SIS AG, on behalf of clients 17,3 % 17,3 %
Swedbank Robur fonder 6,2 % 6,2 %
Handelsbanken fonder 5,8 % 5,8 %
Aidani AB 4,6 % 4,6 %
Fjärde AP-fonden 2,9 % 2,9 %
Ålandsbanken i ägares ställe 2,6 % 2,6 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2,3 % 2,3 %
State Street Bank & Trust com., Boston 1,7 % 1,7 %
Lars Højgård Hansen 1,4 % 1,4 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.