Kalender & Ägare

INVISIO Communications

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 26 apr 2017
Delårsrapport Q2 18 aug 2017
Delårsrapport Q3 30 okt 2017
Bokslutskommuniké Q4 16 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-09-30

Huvudägare Kapital % Röster %
Lage Jonason, med familj och bolag 21,8 % 21,8 %
SIX SIS AG, för kunders räkning 16,5 % 16,5 %
Handelsbanken fonder 6,4 % 6,4 %
Swedbank Robur fonder 6,2 % 6,2 %
Ingo Invest AB 4,6 % 4,6 %
Ålandsbanken i ägares ställe 2,6 % 2,6 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2,6 % 2,6 %
Fjärde AP-fonden 2,3 % 2,3 %
State Street Bank & Trust com., Boston 1,7 % 1,7 %
Lars Højgård Hansen 1,5 % 1,5 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.