Kommunikation i extrema miljöer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO möjliggör störningsfri kommunikation i alla miljöer, såväl vid kraftigt oväsen som under vatten eller i extrem hetta. Bolagets patenterade teknik INVISIO Bone Conduction finns i samtliga av INVISIOs headset och denna placeras i örat och fångar upp vibrationer i käkbenet istället för traditionella ljudvågor.

Nyckeltal

INVISIO COMMUNICATIONS

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 365,7 408,6 531,2
Omsättningstillväxt 10,8% 11,7% 30,0%
Rörelseresultat MSEK 90,3 101,4 139,9
Rörelsemarginal 24,7% 24,8% 26,3%
Vinst per aktie KR 1,42 1,78 2,47
Utdelning per aktie KR 0,60 0,80 1,10
Eget kapital MSEK 259,9 319,4 393,2
Soliditet 75,9% 78,6% 77,3%
Nettoskuld MSEK -113,2 -167,4 -208,7
Antal miljoner aktier 44,1 44,1 44,1

Värdering

INVISIO COMMUNICATIONS

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 30,6 56,0 37,1 26,7
P/BV (x) 13,4 13,4 9,1 7,4
EV/S (x) 8,0 9,2 6,7 5,1
EV/EBITDA (x) 26,9 35,7 25,8 17,8
EV/EBIT (x) 29,2 37,4 27,1 19,3
Direktavkastning (%) 0,8% 0,8% 1,2% 1,7%