Flaggningsmeddelande i Invuo Technologies AB

07:43 / 4 januari 2018 Invuo Technologies Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Invuo Technologies AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556610-2660 Invuo Technologies AB
Instrument SE0000857369 common
Innehavare David Cohen
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-01-02
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 16 378 155
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 16 378 155
Andel
 - aktier 19,95 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 19,95 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 19,95 % 16 378 155
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 19,95 % 16 378 155
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Tikvah Management LLC
 - antal rösträtter 16 378 155
 - andel av rösträtter 19,95 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 16 378 155
 - andel av rösträtter 19,95 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn David Cohen
 - telefon +17048792224
 - mejl js@simcah.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.