Teknologilösningar för mobila betalningar

INVUO TECHNOLOGIES

Invuo (tidigare Seamless) är ett globalt mjukvarubolag specialiserat på teknologilösningar för mobila betalningar. Dotterbolaget MeaWallet tillhandahåller en mobil tjänsteplattform för mobila och digitala betalningar, vilken möjliggör HCE/Tokenization och Masterpass. MeaWallet tillsammans med eProducts, distribution av elektroniska produkter, utgör framgent Invuo då SEQR skall avyttras.

Nyckeltal

INVUO TECHNOLOGIES

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 181,7 129,9 164,5
Omsättningstillväxt -33,8% -28,5% 26,6%
Rörelseresultat MSEK -103,4 -25,6 5,5
Rörelsemarginal -56,9% -19,7% 3,4%
Vinst per aktie KR -2,57 -0,30 0,068
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 108,7 85,1 90,7
Soliditet 66,6% 73,0% 69,7%
Nettoskuld MSEK -3,4 -9,0 -10,3
Antal miljoner aktier 59,5 82,1 82,1

Värdering

INVUO TECHNOLOGIES

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 0,0 0,0 -2,6 11,2
P/BV (x) 0,4 0,5 0,7 0,7
EV/S (x) 0,2 0,3 0,4 0,3
EV/EBITDA (x) 0,0 0,0 -4,0 3,0
EV/EBIT (x) 0,0 0,0 -2,1 9,4
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%