Kompletta butiksinredningar

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Bolaget arbetar internationellt och har i princip hela Europa som sitt arbetsfält. Kunderna utgörs av större butikskedjor där såväl nationella som internationella fackhandels- och livsmedelskedjor finns representerade.Flexibel aktör på den europeiska marknaden

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. Bolaget bedriver egen verksamhet i cirka 22 länder och har 17 produktionsanläggningar i Europa och Kina. Genom organisk tillväxt och strategiska företagsförvärv har ITAB under 2000-talet präglats av en kraftig tillväxt. Under 2012 införlivades belysningskoncernen Nordic Light i koncernen med produktionsanläggningar i Sverige och Kina. Således breddades bolagets helhetserbjudande markant. 2016 genomfördes ITABs hittills största förvärv, La Fortezza. Det förvärvade bolaget är ett av Europas ledande företag inom butiksinredning med ett starkt erbjudande i Sydeuropa, vilket ITAB fram tills dess har saknat. 

ITAB har idag större delen av Europa som arbetsfält. Bolaget är marknadsledande i Norden, Baltikum och Storbritannien samt en av de största aktörerna i Benelux-länderna och Centraleuropa. Historiskt har både organisk tillväxt och strategiska förvärv varit viktiga beståndsdelar i ITABs tillväxtstrategi och är bakgrunden till att bolaget idag har etablerat marknadsledande positioner på flertalet marknader i Europa. ITABs fokusering på global närvaro och helhetskoncept med tillhörande inredning har varit viktigt i arbetet med att bygga upp nära och långsiktiga relationer med bolagets kunder. Europas större butikskedjor hör till bolagets kunder och omfattas av såväl internationella som nationella fackhandels- och livsmedelskedjor.

I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning. Genom en komplett koncept- och produktportfölj och geografisk närhet har ITAB styrkan och kapaciteten att skapa långsiktiga kundrelationer och möjligheten att expandera i samklang med kundernas butikskedjor.

Kundunika butikskoncept

ITAB har en produktportfölj där innovativa produkter och kundunika koncept blandas med traditionella standardinredningar och produkter. Allt för att möta kundens önskemål på bästa möjliga sätt. Arbetet sker efter en väl inarbetad projektledningsmodell där ITAB kan ta ett helhetsansvar: från idé till nyckelfärdig butik i ett nära samarbete med kunden.

Ett butikskoncept innefattar alla typer av inredning och utrustning avsedd för exponering och förvaring av varor. För att möta marknadens behov har ITAB sedan många år tillbaka strategiskt utvecklat sin koncept- och produktportfölj som omfattar såväl konkurrenskraftiga standardsystem som egenutvecklade, marknadsunika produkter.

Grundutbudet består av standardinredningar och utöver dessa kan bolaget även erbjuda specialanpassade inredningsdetaljer som ger uttryck för kundens profil. Kundunika inredningar är en viktig del av butikskedjornas profil och varumärkesstrategi. Utöver de mer traditionella butiksinredningarna utvecklar och tillverkar ITAB även specialinredningar till exempelvis apotek.

Innovativa produkter

Försäljning av butiksprodukter omfattar kassadiskar, självutcheckningslösningar, entrésystem och belysning. Försäljning av kassadiskar sker framför allt till dagligvaruhandeln där ett välfungerande kassadisksystem med snabb genomströmning är av yttersta vikt. I egenskap av att vara Europas ledande leverantör av kassadiskar har ITAB lång erfarenhet av att hjälpa kunderna att välja rätt kassadisklösning.

Kassadiskar där kunderna själva sköter utcheckning och betalning är på stark frammarsch inom framför allt dagligvaruhandeln och ITAB kan erbjuda en rad olika lösningar. Exempelvis erbjuder bolaget produkterna MoveFlow, TwinFlow och den helautomatiserade EasyFlow - världens första helautomatiska kassadisk som på ett säkert sätt klarar av att identifiera varor utan streckkod. Systemen leder till effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar för både större och mindre butikskedjor.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.