Kalender & Ägare

ITAB Shop Concept

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 6 feb 2018
Delårsrapport Q1 7 maj 2018
Delårsrapport Q2 11 jul 2018
Delårsrapport Q3 26 okt 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Petter Fägersten 17,2 % 52,6 %
Pomona-Gruppen AB 29,4 % 29,3 %
Anna Benjamin 10,6 % 3,6 %
Handelsbanken Fonder 3,9 % 1,3 %
Kennert Persson 3,7 % 1,3 %
Stig-Olof Simonsson 3,2 % 1,1 %
Öhman Fonder 2,1 % 0,7 %
Cliens Fonder 1,9 % 0,6 %
Carnegie Fonder 1,8 % 0,6 %
Fondita Fonder 1,7 % 0,6 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.