Delårsrapport januari-september 2017

12:00 / 1 november 2017 ITAB Shop Concept Pressmeddelande

JULI - SEPTEMBER 2017
 • Intäkterna uppgick till 1 668  Mkr (1 353)
 • Rörelseresultatet uppgick till 172 Mkr (147)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 150 Mkr (143)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 111 Mkr (108)
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,05 kr (1,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -89 Mkr (58)
 • Nettoskulden uppgick till 2 207 Mkr (1 164)
JANUARI - SEPTEMBER 2017
 • Intäkterna uppgick till 4 740  Mkr (3 651)
 • Rörelseresultatet uppgick till 382 Mkr (318)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 333 Mkr (303)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 249 Mkr (230)
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,34 kr (2,15)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 Mkr (152)
 • Nettoskulden uppgick till 2 207 Mkr (1 164)

 • La Fortezza har under kvartalet utvecklats enligt förväntan och väl i linje med koncernens utveckling.

 • Stark bruttomarginal ger långsiktiga förutsättningar för produktutveckling och marknadssatsningar.
 • Stort intresse för konsumentupplevelse och ökad effektivitet i butik.
 • Förvärv av två belysningsbolag i Tyskland.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.00 den 1 november 2017.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2016 en årsomsättning på 5 417 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.