Ansökan dispens för budplikt Petter Fägersten

17:35 / 27 december 2017 ITAB Shop Concept Pressmeddelande

Petter Fägersten har erhållit 12 000 B-aktier i ITAB Shop Concept AB i gåva från Gustav Allan Johansson.

Petter Fägersten med bolag innehar sedan tidigare 15 686 400 (http://tel:15%20686%C2%A0400) A-aktier och 1 954 374 B-Aktier i bolaget, vilket motsvarar 52,61 procent av rösterna och 17,23 procent av det totala antalet aktier i bolaget. ITAB Shop Concept AB:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Genom gåvan uppstår en formell budplikt för Petter Fägersten avseende resterande aktier i ITAB Shop Concept AB. Petter Fägersten avser dock att söka dispens från nämnda budplikt.

För ytterligare information, tag kontakt med: 

ITAB Shop Concept AB  
CEO  Ulf Rostedt  
Telefon:  46 36 31 73 00 (http://tel:46%2036%2031%2073%2000)
Mobil:  46 70 694 86 82 (http://tel:46%2070%20694%2086%2082)

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.