Delårsrapport januari-mars 2018

12:00 / 7 maj 2018 ITAB Shop Concept Pressmeddelande

 • Intäkterna uppgick till 1 481 Mkr (1 520)
 • Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (111)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75 Mkr (99)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 56 Mkr (74)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,51 kr (0,70)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 110 Mkr (-28)
 • Nettoskulden uppgick till 2 131 Mkr (1 787)

 • Tecknat avtal om leverans av digitala system i Spanien.

 • Stort intresse för ITABs helhetskoncept med digitala produkter för den fysiska butiken.
 • Koncernen har påverkats positivt med en nettoeffekt om 15 Mkr avseende bland annat fastighetsförsäljning och strukturering i Belgien.
Händelser efter periodens slut
 • Tecknat avtal med en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor om leverans av butikskoncept.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.00 den 7 maj 2018.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 500 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.