Kompletta butiksinredningar

ITAB SHOP CONCEPT

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Bolaget arbetar internationellt och har i princip hela Europa som sitt arbetsfält. Kunderna utgörs av större butikskedjor där såväl nationella som internationella fackhandels- och livsmedelskedjor finns representerade.Nyckeltal

ITAB SHOP CONCEPT

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
6381,0 6594,1 6726,0
Omsättningstillväxt
17,8% 3,3% 2,0%
Rörelseresultat MSEK
500,0 488,5 534,6
Rörelsemarginal
7,8% 7,4% 7,9%
Vinst per aktie KR
3,04 2,92 3,25
Utdelning per aktie KR
1,75 1,75 2,00
Eget kapital MSEK
1664,0 1853,7 2011,2
Soliditet
31,5% 34,4% 36,6%
Nettoskuld MSEK
2130,0 2159,5 1981,5
Antal miljoner aktier
104,9 104,9 104,9