Innovativa mobila lösningar för vården

Kontigo Care

Kontigo Care har skapat en unik vårdplattform som ligger i molnet. Plattformen Previct kopplar ihop terapeuten enkelt med patienten för mest effektiva vård. Bolaget har på sin plattform lanserat två produkter. Previct Alcohol som inriktar sig mot alkoholmissbruk samt Previct Gambling för spelmissbrukare. Kunderna finns främst inom offentlig sektor.Stor marknad utan direkta konkurrenter

Kontigo Cares huvudprodukt Previct Alcohol (tidigare TripleA) riktar sig framförallt mot de ca. 300 000 alkoholister som finns i Sverige. Utöver dessa finns det cirka 1 miljon högriskkonsumenter och varje år söker 10 000 personer vård för alkoholmissbruk för första gången. I Sverige finns det cirka 230 behandlingshem där en övernattning kostar cirka 2000 SEK. Årligen satsas det miljardbelopp på behandlingar där det är svårt att följa upp och mäta resultaten.

Socialtjänstlagen innefattar att socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Från och med 1 januari 2018 innefattas även missbruk av spel om pengar i lagen. Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område. I Sveriges finns 290 kommuner, per den 7 november 2017 hade Kontigo Care avtal med 53 av dessa. Kommuner är naturligt den största kundgruppen, men även behandlingsföretag inom vård är potentiella kunder för Kontigo. Exempel på sådana är Nämndemansgården som man i april 2017 slöt ett avtal med och i oktober 2017 med Avonova Hälsa.

Kontigos produkt har inga direkta konkurrenter på marknaden. Konkurrensen utgörs därför av de traditionella behandlingsmetoderna, där en behandlingsnatt som sagt kostar ca. 2000 SEK. Kontigo Care utgör därför ett intressant alternativ med sin prissättning på 2950 SEK/månad. TripleA ersätter inte primärt traditionella behandlingsmetoder, men kan utgöra ett stöd för att effektivisera behandlingen samt följa upp patientens utveckling vid avslutad traditionell vård. I slutet av oktober 2017 offentliggjordes en rapport från samverkansprojektet Växtzon, i rapporten gjordes en hälsoekonomisk beräkning där det fastslogs att en nytker dag med Previct Alcohol kostat 143 kr.

Previct Alcohol & Previct Gambling

Previct Alcohol består av en alkoholmätare kopplad till en mobiltelefon och en analysplattform. Alkoholmätaren har en hög precision och apparaten är CE-märkt. Upplägget gör det möjligt för patienten att effektivt vårdas på distans. Patienten blåser vid uppmaningar från mobiltelefonen i alkoholmätaren (samtidigt som den med mobiltelefonen verifierar blåsningen genom telefonens kamera) och svaret skickas direkt till terapeuten. Terapeuten kan välja att komplettera blåsningarna med frågor om patientens välmående, där samtliga datapunkter hamnar i molnet i bolagets analysplattform. Denna plattform laddas kontinuerligt med data och erbjuder ett intelligent stöd till terapeuten för att både förstå vad som händer, men också varför och vad som riskerar att ske. Genom korskörandet av intelligent och bred datasamling kan analysplattformen bli allt smartare och tidigare förstå hur patientens behandling går och vilka risker som finns framöver.

Previct Gambling som inriktar sig mot spelboerende innehåller samma analysplattform, och kan användas tillsammans med alkoholmätaren vid behov. Det finns en överrepresentation av alkoholmissbruk bland de med spelproblematik. Terapeuten använder Previct Gambling som en kommunikationskanal med patienten, där man genom dagliga enklare frågor kan få en förståelse för personens välbefinnande och riskbenägenhet för återfall. Plattformen skapar ett löpande "spelindex" som hela tiden visar var på risk-skalan patienten befinner sig. Den första januari 2018 innefattas även socialtjänstlagen av spelmissbruk.

Skalbara affärer genom abonnemangsmodell

Bolagets affärsmodell har en kraftig skalbarhet. Kunderna kopplas på via abonnemang där datahanteringen sker krypterat med Microsoft Azure som underleverantör. Användarens integritet är således skyddad och Kontigo Care följer tillämpliga lagar.

Kontigo Care tillämpar en abonnemangsmodell som gör att intäkterna erhåller höga bruttomarginaler. I priset 2950 SEK / månad ingår mobiltelefonen och alkoholmätaren (båda hyrs av Kontigo Care) men därefter säljer bolaget essentiellt en mjukvara som erhåller goda bruttomarginaler. Således kan intäkterna växa snabbare än kostnaderna och plattformens intelligens och sensoriska egenskaper kan möjligen även i framtiden nyttjas för andra ändamål. Bolaget har exempelvis avyttrat varumärkesrättigheterna för AceTrack, en ketonmätare byggd på samma eHälsoplattform som Previct Alcohol Produkten AceTrack mäter metabolism i samband med ketogeniska dieter och vänder sig främst till konsumenter.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.