Nischad teknikkoncern

Lagercrantz

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns över 50 bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz verksamhet består av fyra divisioner: Electronics, Mechatronics, Communications samt Niche Products. Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA.Elektronik, el och kommunikation

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder lösningar inom framför allt elektronik, el och kommunikation. Lösningarna består av såväl standardkomponenter som kundanpassade produkter samt tjänster, programvaror och angränsande system. Förutom att sälja välkända märkesvaror säljer bolaget även egenutvecklade produkter vilka tenderar att omfattas av bättre bruttomarginaler.

Lagercrantz verksamhet är förlagd till en handfull marknader i Europa samt i Kina och kunderna utgörs i huvudsak av industriföretag. Lagercrantz vision är att vara en nischaktör som arbetar nära kunderna med fokus på kompetens, tillgänglighet och service. Dessa parametrar skapar sedan kundvärde i form av en bra balans mellan prestanda, leveranstid och totalkostnad.

Decentraliserad affärsmodell

Lagercrantz består av över 50 dotterbolag som bedriver självständig verksamhet under sina respektive varumärken. Syftet med denna strategi är att bolagen ska ha större frihet att själva fatta snabba beslut nära sin egen marknad och de egna kunderna. Dessutom eliminerar det  risken att kund- och leverantörsrelationer skadas vid alltför stor grad av centralisering och jakt på synergier.

Utöver att ha en egen identitet har dotterbolagen också egna mål och strategier. Koncernen har tre grundläggande krav för alla dotterbolag - tillväxt, lönsamhet och utveckling. Framför allt måste specifika mål avseende resultat och kapitalbindning på kvartalsbasis uppnås och om så inte är fallet vidtar koncernledningen åtgärder utifrån varje enskilt fall.

Fyra divisioner och uttalad förvärvsstrategi

Lagercrantz verksamhet består av fyra divisioner. Electronics, som inriktar sig på industriell trådlös kommunikation samt elektroniksystem för inbyggnad i kundernas produkter. Mechatronics är huvudsakligen inriktat på el- och elektromekaniska produkter till kunder inom tillverkningsindustri, kraftproduktion och eldistribution. Communications omfattar främst produkter, system och tjänster inom digital bildöverföring och teknisk säkerhet. Niche Products har ingen direkt branschinriktning utan omfattar bolag med hårt nischad verksamhet.

Lagercrantz har en aktiv förvärvsstrategi som består av fem faser. Första fasen är Bruttolistan inom vilken Lagercrantz samlar cirka 100 potentiella förvärvsobjekt, denna lista uppdateras löpande. Kontaktfasen innebär att förutsättningslöst lära känna bolaget och dess ägare. Analys- och förhandlingsfasen består i att utforma en plan med säljarna om en gemensam framtid och hålls ofta ganska kort. Slutförhandlingsfasen omfattar due diligence och slutförhandling av köpeavtalet. Avslutningsvis har vi integrationsfasen där bolaget omedelbart integreras i koncernens rapporteringsrutiner med orderingång och månadsbokslut.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.