Nischad teknikkoncern

LAGERCRANTZ

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns över 50 bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik nisch. Gemensamt för bolagen är fokus på högt förädlingsvärde, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz verksamhet består av fyra divisioner: Electronics, Mechatronics, Communications samt Niche Products. Lagercrantz är främst verksamma i Nordeuropa, Kina och i USA. Närvaro i övriga världen har även påbörjats genom ytterligare exportsatsningar.

Nyckeltal

LAGERCRANTZ

2017 18 2018 19e 2019 20e
Nettoomsättning MSEK 3411,0 3876,3 4269,5
Omsättningstillväxt 10,2% 13,6% 10,1%
Rörelseresultat MSEK 378,0 453,2 523,9
Rörelsemarginal 11,1% 11,7% 12,3%
Vinst per aktie KR 4,23 4,94 5,75
Utdelning per aktie KR 2,00 2,40 2,50
Eget kapital MSEK 1303,0 1501,8 1728,6
Soliditet 35,9% 38,1% 39,5%
Nettoskuld MSEK 1102,0 1028,9 1078,5
Antal miljoner aktier 67,7 67,7 67,7

Värdering

LAGERCRANTZ

2016 17 2017 18 2018 19e 2019 20e
P/E (x) 21,9 22,6 19,3 16,6
P/BV (x) 5,0 5,0 4,3 3,7
EV/S (x) 2,1 2,2 1,9 1,8
EV/EBITDA (x) 14,6 15,6 13,1 11,5
EV/EBIT (x) 18,3 20,0 16,5 14,4
Direktavkastning (%) 2,3% 2,1% 2,5% 2,6%