Nischad teknikkoncern

LAGERCRANTZ

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns över 50 bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik nisch. Gemensamt för bolagen är fokus på högt förädlingsvärde, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz verksamhet består av fyra divisioner: Electronics, Mechatronics, Communications samt Niche Products. Lagercrantz är främst verksamma i Nordeuropa, Kina och i USA. Närvaro i övriga världen har även påbörjats genom ytterligare exportsatsningar.Nyckeltal

LAGERCRANTZ

2017 18e 2018 19e 2019 20e
Nettoomsättning MSEK
3394,2 3897,7 0,0
Omsättningstillväxt
9,6% 14,8% 0,0%
Rörelseresultat MSEK
371,1 452,5 0,0
Rörelsemarginal
10,9% 11,6% 0,0%
Vinst per aktie KR
4,05 5,00 0,00
Utdelning per aktie KR
2,20 2,40 0,00
Eget kapital MSEK
1285,6 1475,4 0,0
Soliditet
36,6% 37,4% 0,0%
Nettoskuld MSEK
1013,2 1072,7 0,0
Antal miljoner aktier
67,8 67,8 0,0