Lammhults Design Groups norska dotterbolag Fora Form AS utser ny VD

15:00 / 3 December 2018 Lammhults Press release

Lammhults Design Groups norska dotterbolag Fora Form AS har utsett Thomas Haram till ny VD. Thomas är sedan ett år tillbaka Supply Chain Manager på Fora Form och tillträder tjänsten som VD idag den 3 december 2018.

- Bolaget har utvecklats väl resultatmässigt de senaste åren. Vi ser ett behov av ett nytt ledarskap för att bygga en ännu starkare företagskultur. Thomas Haram har på kort tid strukturerat upp verksamheten inom Supply Chain på ett mycket bra sätt, och vi ser att Thomas har rätt förutsättningar att ytterligare vidareutveckla hela Fora Form med sitt processorienterade och målfokuserade ledarskap.

För mer information kontakta gärna Sofia Svensson, VD och koncernchef för Lammhults

Design Group, 0727 - 32 32 39.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.