Magnolia Bostad tilldelas markanvisning för utveckling av vårdboende i Motala

07:45 / 23 november 2017 Magnolia Bostad Pressmeddelande

Kommunstyrelsen i Motala har tilldelat Svenska Vårdfastigheter, en del av Magnolia Bostad, en markanvisning i området Mossen i centrala Motala. Markanvisningen avser fastigheten Mossenskolan 3 och omfattar cirka 4 650 kvm mark. Bolaget avser här utveckla ett nytt vårdboende om 54 lägenheter.  

Mossen är beläget i centrala Motala och utgörs främst av villabebyggelse med närhet till butiker och cykelavstånd till både centrum och Varamobaden.

I Motala kommun finns ett stort behov av nya äldreboendeplatser. I mars 2017 beslutade kommunstyrelsen att anvisa en tomt i kvarteret Mossenskolan i centrala Motala för uppförande av ett äldreboende. Svenska Vårdfastigheter lämnade ett anbud och i november 2017 tilldelades bolaget markanvisningen samt ett samverkansavtal och ett hyresavtal. 

Hyresgäster kommer vara Motala kommuns äldreomsorgsverksamhet och byggnaden kommer att uppföras i nivå med Miljöbyggnad Silver. Detaljplan har vunnit laga kraft och inflyttning beräknas ske vid halvårsskiftet 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Berg, Chef Affärsutveckling Magnolia Bostad
073-708 82 19, stefan.berg@magnoliabostad.se 

Dan T. Sehlberg, verkställande direktör, Svenska Vårdfastigheter
0702-620525, dan@svenskavardfastigheter.se 

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.