Electrical products for professionals

Malmbergs Elektriska

Malmbergs är ett ledande handelshus på den nordiska marknaden främst avseende elprodukter. Bland produkterna återfinns exempelvis LED-produkter, stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Försäljning sker i Sverige, som står för merparten av omsättningen, följt av Norge, Danmark och Finland. Kärnan i verksamheten är direktimport utan fördyrande mellanhänder, samt satsningar på egna märkesvaror med ökad integration bakåt i tillverkningsledet som investeringar i produktutveckling och design.Brett sortiment inom elprodukter

Malmbergs Elektriska är ett ledande handelshus som framförallt säljer elprodukter på den nordiska marknaden för installatörer, industri-, bygg- och uthyrningsföretag samt återförsäljare. Sortimentet uppgår till cirka 9 200 artiklar där merparten av produkterna är avsedda för elinstallation. Belysningsmateriel, installationsmateriel, kabel och normprodukter (bl.a. automatsäkringar, jordfelsbrytare, strömställare etc.) står för drygt 80% av omsättningen. Affärsidén är att positionera sig som en av marknadens starkaste aktörer inom området elmateriel. Detta åstadkommas genom att kombinera ett brett sortiment av prisvärde kvalitetsprodukter med god logistik, hög servicenivå och kundanpassade tjänster. Kärnan i verksamheten är att i stort kontrollera hela inköpskedjan med direktimport från tillverkande företag samt att upprätthålla en effektiv distribution. Även satsningar inom egna märkesvaror är en stor del av affären. Malmbergs försäljning är inriktad på tekniska produkter och tjänster där huvuddelen är B2B och riktar sig med över 75% till slutkunder inom byggbranschen och till industrierna, samt <25% till övriga branscher, bland annat GDS-marknaden (Gör-det-själv).

Huvudkontoret och centrallagret för hela koncernen är beläget i Kumla. Från Kumla distribueras varor till kunder över hela Sverige, samt till bolagets dotterbolags huvudlager i Norge, Danmark och Finland. Exportförsäljningen till övriga länder sköts från Kumla. För att uppnå en stark lokal närvaro i respektive land bedrivs verksamheten genom ett stort antal proffsbutiker varav 17 stycken i Sverige, 8 stycken i Norge, 2 stycken i Danmark, samt 2 butik i Finland. Två nya butiker i Sverige öppnas i slutet av 2017, varav en i Norrköping och en i Göteborg.

Elmateriel, GDS-produkter och Tillfällig El/Bygg-Ström

Verksamheten är indelad produktområdena Elmateriel, GDS-produkter och Tillfällig El/Bygg-Ström. Det största produktområdet, Elmateriel, erbjuder professionella användare, grossister och återförsäljare ett kundanpassat utbud av elmateriel och tjänster. Produktområdet omfattar artikelgrupperna installationsmaterial, industrikomponenter, normprodukter, fläktar och värmeprodukter, belysningsmateriel, datatillbehör, nätverksprodukter och kabel. Exempel på produkter är stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Kunderna finns representerade bland elinstallatörer, idustriföretag, OEM-industrier, aparatskåpsbyggare etc.

Det näst största affärsområdet är GDS-produkter (Gör Det Själv) och omfattar i princip samma produkter som Elmateriel, men säljs under det egna varumärket Praktikern. GDS-produkterna säljs paketerade till återförsäljare vilka i sin tur säljer dem vidare till slutkonsumenten som exempelvis kan vara dagligvaruhandel, järnhandel, elfacksföretag och postorderföretag. Inom produktområdet GDS marknadsförs också produktområdet hembelysning som huvudsakligen består av inredningsbelysning och badrumsbelysning. I övriga fall säljer Malmbergs direkt mot slutkund och då framförallt till aktörer inom byggbranschen. Det minsta affärsområdet är Tillfällig El/Bygg-Ström vilket omfattar produkter avsedda att användas vid byggarbetsplatser och produkterna är exempelvis värmeverk, strålkastare och portabla elverk. Främsta kundgrupperna inom Tillfällig El är byggföretag, som använder tillfälliga elprodukter i sin byggproduktion, samt uthyrningsföretag som bedriver uthyrningsverksamhet med tillfällig el till företag och privatpersoner.

Effektiva inköp och distribution av stor betydelse

Nästan alla inköp är direktinköp från tillverkaren (ca 85%), vilket bidrar till färre mellanhänder och högre bruttomarginaler. Vidare för Malmbergs ofta en nära dialog med tillverkarna rörande produktutveckling och vid framtagning av nya produkter är bolagets strategi att dessa ska komplettera befintliga produkter och skräddarsys för de behov som bolagets kunder har. Detta då det är billigare att adressera ett befintligt segment än att lansera nya produkter mot nya segment. Genom att ta en allt större roll i produktutvecklingen hos leverantörerna ökar förädlingsvärdet vilket även är marginaldrivande. Säljorganisationen är uppdelad på en central verksamhet och på lokala proffsbutiker. Den centrala bearbetningen sker genom kundbesök och telefonförsäljning där säljare aktivt genom kundbesök bearbetar kunder.

De flesta inköpen görs i utländsk valuta, framförallt i USD och därefter EUR. Bolaget säkrar i en del fall vissa kurser med terminskontrakt. Vidare är distribution och logistik centralt för leveransprecision, korta ledtider och effektiv kapitalbindning. Malmbergs inköpskanaler är väl inarbetade och utvärdering av leverantörer sker kontinuerligt. Optimering av hela distributionskedjan görs, både från ett operationellt och miljömässigt perspektiv.

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.