Elprodukter för proffsen

Malmbergs Elektriska

Malmbergs är ett ledande handelshus på den nordiska marknaden främst avseende elprodukter. Bland produkterna återfinns exempelvis LED-produkter, stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Försäljning sker i Sverige, som står för merparten av omsättningen, följt av Norge, Danmark och Finland. Kärnan i verksamheten är direktimport utan fördyrande mellanhänder, samt satsningar på egna märkesvaror med ökad integration bakåt i tillverkningsledet.Brett sortiment inom elprodukter

Malmbergs Elektriska är en industrigrossist som framför allt säljer elprodukter. Sortimentet uppgår i dagsläget till cirka 8 500 artiklar och verksamheten är indelad i tre affärsområden. Det största affärsområdet är Elmateriel vilket omfattar kablar, belysning, värme, data och nätverksutrustning. Exempel på produkter är stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Det näst största affärsområdet är GDS-produkter (Gör Det Själv) och omfattar i princip samma produkter som Elmateriel, men säljs under det egna varumärket Praktikern.

GDS-produkterna säljs paketerade till grossister vilka i sin tur säljer dem vidare till slutkonsumenten som exempelvis kan vara dagligvaruhandel, järnhandel och postorderföretag. I övriga fall säljer Malmbergs direkt mot slutkonsumenten och då framförallt till aktörer inom byggbranschen. Det minsta affärsområdet är Tillfällig el vilket omfattar produkter avsedda att användas vid byggarbetsplatser och produkterna är exempelvis värmeverk, strålkastare och portabla elverk.

Organisk tillväxt genom nya proffsbutiker

Bolaget har sitt huvudkontor och centrallager i Kumla samt ett fåtal proffsbutiker. Förutom försäljning i butikerna säljer bolaget också centralt genom telefonförsäljning och besök hos kund, i synnerhet mot storkunder. Ambitionen är att växa organiskt genom att öppna nya proffsbutiker. Försäljning sker huvudsakligen i Sverige, som står för över 60% av omsättningen, följt av Norge, Danmark och Finland.

I övrigt sker försäljning via traditionell postorder och på Internet, via ON-LINE SUPERSTORE. En viktig marknadsföringskanal för bolaget är att skicka ut produktkatalogen där samtliga produkter finns representerade. Detta utskick sker två gånger per år till samtliga kunder. Det är även viktigt för bolaget att delta vid mässor för att nå ut till såväl befintliga som potentiella kunder inom framför allt byggbranschen.

Effektiva inköp och distribution av stor betydelse

Nästan alla inköp bolaget gör är direktinköp från tillverkaren, vilket bidrar till färre mellanhänder och högre bruttomarginaler. Vidare för Malmbergs ofta en nära dialog med tillverkarna rörande produktutveckling och vid framtagning av nya produkter är bolagets strategi att dessa ska komplettera befintliga produkter och skräddarsys för de behov som bolagets kunder har. Detta då det är billigare att adressera ett befintligt segment än att lansera nya produkter mot nya segment.

Eftersom de flesta inköpen görs i utländsk valuta, framförallt i USD och EUR, blir dessa viktiga parametrar. Bolaget säkrar i en del fall vissa kurser med terminskontrakt. Vidare är distribution och logistik centralt för leveransprecision, korta ledtider och effektiv kapitalbindning. Malmbergs inköpskanaler är väl inarbetade och utvärdering av leverantörer sker kontinuerligt. Optimering av hela distributionskedjan görs, både från ett operationellt och miljömässigt perspektiv.

 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.