Bemanning och rekrytering inom teknik, IT och industri

Maxkompetens

Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.Maxkompetens grundades 2003 med affärsidén att bedriva rekrytering och bemanning riktad mot i första hand studenter. Bolaget har sedan dess utvecklats till en leverantör av bemannings- och rekryteringstjänster med lokalt fokus inriktad mot industri, IT och teknik samt skolhälsan. Maxkompetens organisation är decentraliserad där lokalkontoren äger försäljningen vilket innebär att Maxkompetens kan anpassa sitt kunderbjudande beroende på marknad. Bolaget tillsätter över 1 600 jobb årligen och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag från sina nio lokalkontor främst i södra Sverige.

Snabbväxande och lönsamt företag

Maxkompetens har varit lönsamt sedan grundandet 2003. Även om organisk tillväxt varit den huvudsakliga drivaren av bolagets intäkter har två strategiska förvärv genomförts sedan 2014, vilka har påverkat bolaget positivt. Förvärvet av SkolPool i oktober 2014 gav ett nytt verksamhetsområde inom elevhälsan vilket är en ung och växande marknad. Det senaste förvärvet genomfördes juni 2015 då Maxkompetens förvärvade Acentum. Acentum omsatte räkenskapsåret 2014 cirka 13,8 MSEK och uppvisade ett EBITDA-resultat om cirka 1,8 MSEK.

Koncernen har uppvisat en positiv finansiell utveckling sedan 2011 då den nuvarande ledningen tillträdde och har ökat sina intäkter från 72 MSEK för räkenskapsåret 2013/14 till 114 MSEK för räkenskapsåret 2014/15 vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 58%. Enligt upprättad proforma 2014/15 MSEK hade intäkterna och EBITDA-resultatet för koncernen uppgått till 126 respektive 10 MSEK för det fall förvärvet av SkolPool hade genomförts den 1 maj 2014. Acentum ingår ej i nämnda proforma. Det är bolagets uttalade strategi att förutom fortsatt organisk tillväxt även växa genom förvärv. Maxkompetens har en erfaren företagsledning med omfattande erfarenhet av branschen.

Snabbväxande och lönsamt tillväxt

Maxkompetens har som målsättning att uppvisa en genomsnittlig årlig organisk tillväxt överstigande 12% över en konjunkturcykel med en genomsnittlig EBITDA-marginal om 8%. Vidare har bolaget ett mål om att ge aktieägarna en utdelning om minst 50% av resultatet efter skatt.

Listning på Nasdaq First North

Under november 2015 genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 12 MSEK samtidigt som handel av bolagets aktier upptogs på First North. Emissionslikviden avses att användas till framtida företagsförvärv samt till att öka bolagets soliditet. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.