Life Science-konglomerat

MEDCAP

MedCap är ett decentraliserat konglomerat som investerar i rörelsedrivande bolag i Life Science-sektorn. Koncernen har en målsättning om 5–10 kärninnehav som ska ha potential att avkasta tjugo procent årligen på investerat kapital. Verksamheten är indelad i de tre affärsområdena Medicinteknik, Specialistläkemedel och Läkemedelshandel.Nyckeltal

MEDCAP

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
537,1 749,0 829,1
Omsättningstillväxt
-33,8% 39,5% 10,7%
Rörelseresultat MSEK
12,3 83,5 110,9
Rörelsemarginal
2,3% 11,1% 13,4%
Vinst per aktie KR
0,15 4,40 5,95
Utdelning per aktie KR
0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
267,6 329,3 409,1
Soliditet
44,6% 48,9% 56,0%
Nettoskuld MSEK
105,2 95,0 15,2
Antal miljoner aktier
13,4 13,4 13,4
<