Svensk kriminalteknik på hög nivå

Micro Systemation

Micro Systemation (MSAB) är marknadsledande inom nischen Mobile Forensics där man, genom sina egenutvecklade system, hjälper rättsvårdande myndigheter att extrahera och analysera information från beslagtagna mobiltelefoner. Affärsmodellen är licensbaserad vilket innebär en hög grad av återkommande intäkter.Effektiv insamling av viktig data

MSAB är verksamt inom området kriminalteknik där man specialiserat sig på teknik kring mobiltelefoner. Varje dag beslagtas mobiltelefoner världen över av exempelvis polis, militär eller tullväsende. I dessa telefoner finns ofta bevismaterial i form av samtalslistor, sms och bild- och videofiler samt applikationer likt Facebook och WhatsApp som kan användas i den fortsatta utredningen. Det är av stor vikt att information extraheras och lagras på ett säkert sätt, särskilt med tanke på de omfattande krav rättsväsenden världen över ställer.

MSABs grundprodukt XRY finns i två olika mjukvaruvarianter. XRY Logical läser på en logisk datanivå vilket innebär att data ses i klartext, alltså på samma sätt som när man till exempel läser ett sms i sin telefon. XRY Physical läser telefonens fysiska minne och genererar en dumpning av rådata. Rådata är komplext och måste sedan analyseras vidare. MSAB erbjuder också XRY Complete vilken innefattar både Logical och Physical. XRY-mjukvaran integreras i olika former av relativt enkel hårdvara för att underlätta användandet.

  • Office Version: XRY installeras i detta fall på en vanlig PC och riktar sig till användare som arbetar på kontor. Versionen har fördelen att upp till tre dataextraktioner kan genomföras samtidigt vilket är effektivitetshöjande.

  • XRY Kiosk: XRY paketeras i en terminallösning med ett enkelt pekskärmsgränssnitt. Produkten gör det möjligt för personal utan särskild utbildning att snabbt extrahera data ur mobila enheter ute på fältet och sparar på så sätt tid för de mer specialiserade utredarna.

  • XRY Tablet: XRY integreras i en handhållen dator med pekskärm och ger således användaren stor flexibilitet. XRY Tablet är likt Kiosk främst avsedd att användas ute på fältet av exempelvis vanliga poliser utan särskild utbildning.

  • Field Version: XRY paketeras i hårdvara anpassad för att klara tuffa förhållanden så som fukt, kyla, värme och stötar. Field Version inkluderar en egen strömkälla vilket gjort varianten populär bland militära användare.

En heltäckande produktportfölj

I produktportföljen finner vi även XAMN som är ett helt mjukvarubaserat analysverktyg som används för att koppla ihop och jämföra olika databaser. Efter att data har samlats in med hjälp av XRY eller ett annat liknande program används XAMN i huvudsak av utredare för att hitta samband och kopplingar mellan olika digitala enheter. Produkten presenterar data grafiskt där till exempel geodata visualiseras i kartform. XAMN kan utöver att hantera XRY-filer också arbeta med andra relevanta filformat.

MSAB säljer även en produkt vid namn SIM id-Cloner. Denna klonar ett simkort för att på så sätt säkra bevismaterial till ett visst datum då ingen ytterligare info kan nå kortet. Ett SIM-kort kan också totalt återskapas förutsatt att den beslagtagna mobiltelefonen saknat detta.

MSABs senaste tillskott, XRY PinPoint, används för att extrahera data ur ickestandardiserade mobila enheter. Dessa enheter tillverkas i huvudsak i Kina men sprids sedan över världen. Produkten är helt integrerad med XRY och använder samma gränssnitt. För att använda XRY PinPoint behövs en licens för XRY Physical eller XRY Complete.

Återkommande intäkter genom licensavgifter

Affärsmodellen är förhållandevis enkel och den gäller för samtliga av företagets produkter. Den går ut på att en fast betalning utgår vid nyförsäljningen av hårdvara samt ett års licens för användande av mjukvaran. När detta år passerat är det upp till användaren att förnya licensen. Det går alltså att konstatera att en stor del av bolagets intäkter är av återkommande karaktär och ett viktigt nyckeltal att hålla koll på är just återteckningsgraden.

De kontinuerliga uppdateringar som sker på mjukvaran inkluderas i licensavgiften. I princip alla MSABs intäkter kommer från internationella marknader och försäljning sker både genom egna kontor samt genom återförsäljare. En annan viktig del av företagets verksamhet är de utbildningar som hålls löpande runt om i världen där berörd personal får kunskap i hur man på ett effektivt sätt använder systemen. Den i särklass största delen av företagets försäljning är riktad mot offentlig sektor.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.