En sundare vardag

Midsona

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för alla människor att själva bidra till sundare liv i vardagen. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland.Produkter inom hälsa och välbefinnande

Midsona är en svensk koncern som utvecklar och marknadsför produkter inom tre huvudsakliga produktkategorier: ekologiskt, hälsolivsmedel och kosttillskott. Bolaget har ett flertal marknadsledande nordiska varumärken inom nyckelsegmenten. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland. Visionen är att bli marknadsledande i Norden inom hälsa och välbefinnande och bolaget innehar en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken. Utöver dessa representerar bolaget även ett flertal internationellt etablerade varumärken.

Tydligt strategiskt fokus

Bolaget arbetar med fyra strategier för att nå visionen att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande: Tillväxt av bolagets egna prioriterade varumärken, Nya tillväxtområden, Optimerad varumärkesportfölj samt Effektiv organisation. Efter det strategiskt viktiga förvärvet Internatural (Q3 2016) förstärktes företagets position inom ekologiska livsmedel ytterligare med välkända varumärken som Kung Markatta och Helios. Ekologiska produkter utgör efter förvärvet ca hälften av koncernens omsättning.

Midsona på marknaden

Midsona bygger sin marknadsstrategi utifrån övertygelsen att marknaden för hälsa och välbefinnande är i tillväxt under överskådlig tid. Midsona verkar huvudsakligen på den nordiska marknaden för hälsoprodukter. Det som karaktäriserar marknaden är att samtidigt som den växer är den under betydande förändring, vilket avregleringen av det svenska apoteksmonopolet är ett tydligt exempel på. En av huvuddrivkrafterna bakom den växande marknaden är ett ökande intresse att leva ett hälsosammare liv. Intresset för hälsotillskott och egenvård har ökat i flera år och är drivet av ett flertal faktorer, däribland att kunskap och möjligheter ökar, ökad livslängd hos befolkningen och att samhällskostnader för sjuk- och hälsovård stiger. Makrotrender talar även för ekologiska varumärken som uppvisar stark tillväxt samt att processade livsmedel tappar marknadsandelar.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.