En sundare vardag

MIDSONA

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för alla människor att själva bidra till sundare liv i vardagen. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland.Nyckeltal

MIDSONA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
2167,0 2857,2 3064,9
Omsättningstillväxt
24,3% 31,9% 7,3%
Rörelseresultat MSEK
134,0 243,4 294,2
Rörelsemarginal
6,2% 8,5% 9,6%
Vinst per aktie KR
1,89 3,78 4,51
Utdelning per aktie KR
1,25 1,50 1,70
Eget kapital MSEK
1550,0 1717,1 1857,2
Soliditet
54,3% 46,7% 49,9%
Nettoskuld MSEK
652,0 1117,3 912,5
Antal miljoner aktier
44,5 46,4 46,4

Värdering

MIDSONA

2016 2017