Ett annorlunda läkemedelsföretag

Moberg Pharma

Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Nalox™, Moberg Pharmas produkt för nagelsjukdomar, är marknadsledande i Norden och lanseras nu på ytterligare marknader i USA och Europa. Bolagets nuvarande produkter och utvecklingsprojekt är inriktade på vanligt förekommande sjukdomar som nagelsvamp, eksem, fotsprickor och led- och muskelvärk. Produktutvecklingen baseras på innovativ drug delivery och beprövade substanser vilket minskar utvecklingstid, kostnad och risk.Försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel

Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Bolaget använder innovativ drug delivery för att utveckla förbättrade produkter baserat på välkända och beprövade substanser. Moberg Pharma äger 16 patent i 8 patentfamiljer som omfattar fyra teknologier.

Stommen i Moberg Pharmas affärsmodell bygger på att ta fram läkemedel med hög intjäningspotential, men till betydligt lägre risk än i traditionella läkemedelsbolag. Detta uppnås genom att utveckla patenterade produkter baserade på beprövade substanser. Tack vare detta kan Moberg Pharma förädla tidigare forskning som andra bolag bekostat, något som minskar tiden till marknad samt riskerna och kostnaderna i utvecklingsarbetet.

Moberg Pharma fokuserar på nischer som inte är tillräckligt stora för läkemedelsjättarna att lägga energi på. Hög andel patienter som efterfrågar nya behandlingsalternativ och begränsad konkurrens är viktiga kriterier för nya projekt. I vissa fall kan det räcka att ta fram ett läkemedel med samma behandlingseffekt men mindre biverkningar än alternativen, samma biverkningar men bättre behandlingseffekt eller i bästa fall båda delar. Flera av Moberg Pharmas produkter är inriktade på egenvård vilket innebär att patienten behandlar sig själv i hemmet.

Marknadsledare med Nalox™/Emtrix®

Moberg Pharma har produkter ute på marknaden och under utveckling. Bolagets första produkt, vilken också snabbt intog en marknadsledande position i Norden, är Nalox™/Emtrix®. Nalox™ är receptfritt och används för att behandla nagelskador orsakade av nagelsvamp eller psoriasis. De tydligaste symtomen av nagelsvamp är att naglarna blir förtjockade och missfärgade, det vill säga främst kosmetiska besvär. Nagelsvamp drabbar drygt 10% av befolkningen och är svårbehandlad samtidigt som behandlingstiden är lång. Den globala marknaden beräknas överstiga en miljard dollar.

Alternativa behandlingssätt utgörs av tabletter eller nagellack. Tabletterna som är receptbelagda är effektiva men ger risk för allvarliga biverkningar. De nagellack som funnits länge på marknaden har mycket begränsad effekt. Nalox™ ger snabb synlig förbättring, utan risk för väsentliga biverkningar och är enkelt att använda. Dock är tabletter fortfarande mer effektivt vilket är anledningen till att Moberg Pharma valt att vidareutveckla produkten inom ramen för ett projekt som kallas MOB-015. Tanken är att utgå från Nalox™ och tillsätta den aktiva substans som finns i den ledande tablettbehandlingen. Med hjälp av en patenterad drug delivery teknologi tränger substansen genom nageln. Ambitionen är att uppnå lika hög effekt som tabletterna och snabbare synliga resultat men med samma låga risk för biverkningar som Nalox™.

Tillväxt både organisk och via förvärv

Moberg Pharmas ambition är att växa både organiskt och via förvärv. Organisk tillväxt förväntas komma från befintliga produkter, projekt, teknologier och patentfamiljer. Förvärvad tillväxt skulle exempelvis kunna omfatta kompletterande produkter. Under hösten 2012 förvärvade bolaget Alterna LLC varvid en verksamhet i Nordamerika etablerades. Moberg Pharmas bedriver marknadsföring och försäljning i egen regi i USA. Försäljningen på andra marknader i Europa sker via distributörer och partners där Meda är ett viktigt exempel. De ansvarar för den lokala marknadsföringen och ser till att produkterna blir tillgängliga för slutkunden i apoteks- och detaljhandelskedjor. Kommersialisering av vissa av Moberg Pharmas utvecklingsprojekt sker genom licensavtal med starka partners.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.