Ett annorlunda läkemedelsföretag

Moberg Pharma

Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Nalox™, Moberg Pharmas produkt för nagelsjukdomar, är marknadsledande i Norden och USA samt på flera marknader i Europa. Bolagets nuvarande produkter och utvecklingsprojekt är inriktade på vanligt förekommande sjukdomar som nagelsvamp, eksem, fotsprickor samt led- och muskelvärk. Produktutvecklingen baseras på innovativ drug delivery och beprövade substanser vilket minskar utvecklingstid, kostnad och risk.Försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel

Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Bolagets produktutveckling baseras på innovativ drug delivery av beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.

Moberg Pharmas affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt försäljning genom distributörer och partners. Bolaget fokuserar på nischer som inte är tillräckligt stora för läkemedelsjättarna att lägga energi på. Hög andel patienter som efterfrågar nya behandlingsalternativ och begränsad konkurrens är viktiga kriterier för nya projekt. I vissa fall kan det räcka att ta fram ett läkemedel med samma behandlingseffekt men mindre biverkningar än alternativen, samma biverkningar men bättre behandlingseffekt eller i bästa fall båda delar. Flera av Moberg Pharmas produkter är inriktade på egenvård vilket innebär att patienten behandlar sig själv i hemmet.

Marknadsledare med Nalox™/Emtrix®

Moberg Pharma har flera produkter ute på marknaden och under utveckling. Bolagets första produkt, vilken också snabbt intog en marknadsledande position i Norden är Nalox™/Emtrix®. Nalox™ är receptfritt och används för att behandla nagelskador orsakade av nagelsvamp eller psoriasis. De tydligaste symtomen av nagelsvamp är att naglarna blir förtjockade och missfärgade, det vill säga främst kosmetiska besvär. Nagelsvamp drabbar drygt 10% av befolkningen och är svårbehandlad samtidigt som behandlingstiden är lång. Den globala marknaden beräknas överstiga en miljard dollar.

Alternativa behandlingssätt utgörs av tabletter eller nagellack. Tabletterna som är receptbelagda är effektiva men ger risk för allvarliga biverkningar. De nagellack som funnits länge på marknaden har mycket begränsad effekt. Nalox™ ger snabb synlig förbättring, utan risk för väsentliga biverkningar och är enkelt att använda. Dock är tabletter fortfarande mer effektivt vilket är anledningen till att Moberg Pharma valt att vidareutveckla produkten inom ramen för ett projekt som kallas MOB-015. Tanken är att utgå från Nalox™ och tillsätta den aktiva substans som finns i den ledande tablettbehandlingen. Med hjälp av en patenterad drug delivery teknologi tränger substansen genom nageln. Ambitionen är att uppnå lika hög effekt som tabletterna och snabbare synliga resultat men med samma låga risk för biverkningar som Nalox™. Fas 3 studier för MOB-015 startade under 2016, enligt bolaget har MOB-015 en årlig försäljningspotential upp till 250–500 MUSD.

Moberg Pharma bedriver även ett ytterligare forskningsprojekt: BUPI, som är en sugtablett med bupivakin för behandling av smärta i munhålan. Resultat från fas 2-studie visade att BUPI reducerade smärtan i munnen med 50% jämfört med standardbehandling. Förberedelser inför två kliniska fas 3-studier pågår. Studierna är fullt finansierade av Moberg Pharma och en partner. Försäljningspotentialen för BUPI uppgår enligt bolagets bedömningar till 50-100 MUSD årligen. 

Tillväxt både organisk och via förvärv

Moberg Pharmas ambition är att växa både organiskt och via förvärv. Organisk tillväxt förväntas komma från befintliga produkter, projekt, teknologier och patentfamiljer. Förvärvad tillväxt skulle exempelvis kunna omfatta kompletterande produkter. Moberg Pharma har under de senaste åren genomfört ett antal olika förvärv för att komplettera bolagets befintliga produktportfölj. Tillsammans med Nalox utgör NewSkin och Dermoplast bolagets strategiska varumärken. Moberg Pharma bedriver marknadsföring och försäljning i egen regi i USA, och under 2016 startades även en egen försäljningsorganisation upp i Storbritannien. Försäljning på andra marknader i Europa och globalt sker via distributörer där Meda är en av aktörerna. De ansvarar för den lokala marknadsföringen och ser till att produkterna blir tillgängliga för slutkunden i apoteks- och detaljhandelskedjor. Bolagets produkter säljs på 40 marknader världen över. Moberg Pharma har ett långsiktigt EBITDA-marginalmål om 25%. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.