Kalender & Ägare

Moberg Pharma

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 13 feb 2018
Delårsrapport Q1 8 maj 2018
Delårsrapport Q2 7 aug 2018
Delårsrapport Q3 6 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-29

Huvudägare Kapital % Röster %
ÖSTERSJÖSTIFTELSEN 13,0 % 13,0 %
CUSTODY ACCOUNT FOR THE EXCLUSIVE 10,9 % 10,9 %
ZIMBRINE HOLDING BV 10,0 % 10,0 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 9,7 % 9,7 %
SOCIETE GENERALE 4,2 % 4,2 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2,9 % 2,9 %
LUNDMARK, SVEN ANDERS 1,8 % 1,8 %
EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY 1,8 % 1,8 %
GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL 1,6 % 1,6 %
MORGAN STANLEY AND CO LLC, W9 1,4 % 1,4 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.