Ett annorlunda läkemedelsföretag

MOBERG PHARMA

Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Nalox™, Moberg Pharmas produkt för nagelsjukdomar, är marknadsledande i Norden och USA samt på flera marknader i Europa. Bolagets nuvarande produkter och utvecklingsprojekt är inriktade på vanligt förekommande sjukdomar som nagelsvamp, eksem, fotsprickor samt led- och muskelvärk. Produktutvecklingen baseras på innovativ drug delivery och beprövade substanser vilket minskar utvecklingstid, kostnad och risk.Nyckeltal

MOBERG PHARMA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
439,0 384,6 397,8
Omsättningstillväxt
31,3% -12,4% 3,5%
Rörelseresultat MSEK
51,1 48,1 49,4
Rörelsemarginal
11,6% 12,5% 12,4%
Vinst per aktie KR
0,64 0,20 0,51
Utdelning per aktie KR
0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
552,4 564,6 573,5
Soliditet
45,2% 46,1% 46,4%
Nettoskuld MSEK
472,4 474,6 474,5
Antal miljoner aktier
17,4 17,4 17,4

Värdering

MOBERG PHARMA

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 30,4 43,3 154,6 59,2
P/BV (x) 1,8 0,9 0,9 0,9
EV/S (x) 4,5 2,2 2,6 2,5
EV/EBITDA (x) 19,2 10,7 11,9 11,7
EV/EBIT (x) 24,1 18,7 20,9 20,4
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%