Nordisk ledande koncern inom upplevelseindustrin

MOMENT GROUP

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år, där kunder både är privatpersoner och företag. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; Event, Live Entertainment och Venues. Med flertalet av Skandinaviens ledande varumärken i portföljen har Moment Group ett erbjudande som kan tillgodose en bred efterfrågebild inom upplevelseindustrin med tyngdpunkt på underhållning och event.

Nyckeltal

MOMENT GROUP

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1023,3 977,1 995,4
Omsättningstillväxt
20,4% -4,5% 1,9%
Rörelseresultat MSEK
29,4 37,0 40,6
Rörelsemarginal
3,5% 4,6% 4,1%
Vinst per aktie KR
1,63 1,65 1,70
Utdelning per aktie KR
0,46 0,60 0,65
Eget kapital MSEK
146,5 167,0 182,8
Soliditet
27,7% 23,8% 27,2%
Nettoskuld MSEK
-77,3 -13,4 -24,2
Antal miljoner aktier
14,4 14,4 14,4