Nordic private equity

NAXS

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med fokus på den nordiska regionen. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare grupp investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie. Investeringsstrategin är inriktad på en selektiv och diversifierad fondportfölj. Fokus ligger även på att hålla låga och konkurrenskraftiga förvaltningskostnader.

Financials

NAXS

2017 2018e 2019e
Värdeförändringar MSEK 59,1 N/A N/A
Rörelsekostnader MSEK -14,5 N/A N/A
Vinst per aktie KR 2,91 N/A N/A
Utdelning per aktie KR 2,53 N/A N/A
Soliditet 99,9% N/A N/A
Nettoskuld MSEK -449,7 N/A N/A
Antal miljoner aktier 13,6 N/A N/A