En störningsfri värld

NFO Drives

NFO Drives tillverkar och utvecklar störningsfria omriktare till elektriska motorer, fläktar, pumpar, maskiner mm. Genom att välja NFO Drives omkopplare blir elmiljön renare samtidigt som det ger betydande energivinst. Under 2010 slöts ett viktigt långsiktigt samarbetsavtal med DeLaval.Störningsfria omriktare

NFO Drives tillverkar störningsfria omriktare som gör det möjligt att varvtalsreglera motorer till maskiner, fläktar, pumpar m.m. och därmed spara upp till 70 procent energi. Hur mycket energi som kan sparas beror på hur den aktuella applikationen ser ut. NFO Sinus är baserad på patenterad teknik, som gör att den är störningsfri. Det ger en mängd unika fördelar jämfört med konventionella PWM-omriktare. Installationen blir betydligt enklare och motorljudet blir tystare. Inga jordströmmar uppstår, vilket gör att jordfelsbrytare för både person- och brandskydd kan användas. Inte heller lagerströmmar generas vilket gör att motorn får längre livslängd. NFO Drives har under årens lopp erhållit en mängd order från sjukhus, där den störningsfria tekniken blivit mycket uppskattad. Produktens unika egenskaper gör dessutom att NFO-omriktaren kan användas i applikationer där det är svårt hitta alternativ.

Nya spännande projekt

NFO Drives involverade i en rad projekt med stor potential. NFO Drives har fått flera beställningar från företag där en central faktor många gånger är då omriktarna är störningsfria kan de placeras i driftcentraler på långt avstånd från de fläktmotorer som ska styras. Under 2017 har avtal tecknats med bl.a EDT (återförsäljare), Exhausto (OEM), Melotte (OEM), Francks Kylindustri som är en av de största aktörerna inom svensk industriell kyla där NFO Drives frekvensomriktare kommer erbjudas vid installation av sina produkter. Även avtal om marknadsföring och försäljning i Kina har tecknats med Shenyang Technology Co. Ltd.

Marknads- och sortimentssatsningar

Bolaget genomför för närvarande också en omfattande produktutveckling för att bredda sortimentet och få en mer kostnadseffektiv organisation.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.