En störningsfri värld

NFO Drives

NFO Drives tillverkar och utvecklar störningsfria omriktare till elektriska motorer, fläktar, pumpar, maskiner mm. Genom att välja NFO Drives omkopplare blir elmiljön renare samtidigt som det ger betydande energivinst.Bakgrund och tekniken

Bolaget grundades 1996 för att utveckla frekvensomriktare baserat på en ny teknik under namnet NFO Sinus. Bakom bolaget och patenten står dåvarande civilingenjören och uppfinnaren Ragnar Jönsson som på 1980-talet började forska om alternativ för att styra elmotorer på ett bättre sätt än befintlig teknik. Ragnar Jönsons forskning resulterade i ett antal uppfinningar som möjliggjorde att (1) styra motorn med fullt moment från start och vid låga varvtal, och (2) styra elmotorn med en utspänning i form av ren sinus vilket resulterar i en störningsfri styrning. Det som främst, och ursprungligen, utmärker NFO:s produkt är att frekvensomriktaren ger en sinusformad utspänning (mjuk vågrörelse) medan konkurrenter använder PWM-teknik (pulse-width modulation) som enkelt uttryckt innebär en hackigare kurva. Detta innebär att motorn blir tyst och störningsfri vid användning av NFOs frekvensomriktare - vilket inte uppnås när en motor styrs med PWM-teknik.

Frekvensomriktare

En frekvensomriktare är en elektronisk motorstyrning som styr motorns varvtal genom att omvandla en växelspänning av en frekvens till en annan frekvens. Användningsområdet är brett då elmotorer används i alla möjliga sammanhang för att driva allt ifrån pumpar, fläktar, transportband etc. De flesta elmotorerna är kopplade direkt till elnätet och går därmed ständigt på fullt varvtal. Frekvensomriktare kan styra motorns varvtal och har möjlighet att anpassa motorns varvtal och därmed optimera processen/produktionen, samt leder även till lägre underhållskostnader och energibesparing.

Störningsfria frekvensomriktare

NFOs omriktare, som är tysta och störningsfria, varvtalsreglerar motorer till maskiner, fläktar, pumpar m.m. och kan därmed spara betydande energi. Hur mycket energi som kan sparas beror på hur den aktuella applikationen ser ut. NFO Sinus är baserad på patenterad teknik, som gör att den är störningsfri. Det ger en mängd unika fördelar jämfört med konventionella PWM-omriktare. Fördelarna är att installationen blir betydligt enklare och motorljudet blir tystare. Inga jordströmmar uppstår, vilket gör att jordfelsbrytare för både person- och brandskydd kan användas. Inte heller lagerströmmar generas vilket gör att motorn får längre livslängd. Därutöver behövs inga skärmade kablar och inga avståndsbegränsningar finns varpå omriktaren kan placeras i driftcentraler på långt avstånd från motorn som ska styras. För att nämna några kunder har NFO Drives under årens lopp erhållit beställningar från sjukhus, där den störningsfria tekniken är särskilt central för att inte störa annan elektronisk utrustning. Även avtalet med Rullab, som levererar rulltrappor, är ett typexempel där NFOs produktegenskaper gör att störande ljud elimineras.

Nya spännande projekt

NFO är involverade i en rad projekt med betydande potential. Under 2017 har avtal tecknats med bl.a EDT (återförsäljare), Exhausto (OEM), Melotte (OEM), Francks Kylindustri som är en av de största aktörerna inom svensk industriell kyla där NFO Drives frekvensomriktare kommer erbjudas vid installation av sina produkter. Även avtal om marknadsföring och försäljning i Kina har tecknats med Shenyang Technology Co. Ltd.

Marknads- och sortimentssatsningar

Bolaget genomför för närvarande en omfattande produktutveckling för att bredda sortimentet och få en mer kostnadseffektiv organisation. Under 2016 gjordes en ny strategisk satsning i bolaget som innebar omfattande säljfokus och produktutveckling för att lansera en mer kostnadseffektiv frekvensomriktare. Den första modellen i denna serien (effektstorlek 22 kW) levererades 2016. Under slutet av 2017 lanseras en vidareutveckling innebärande en tredje generations frekvensomriktare. Den nya modellen har bl.a nya funktioner, förbättrat användargränssnitt och lägre produktionskostnader. Säljinsatserna har resulterat i flertalet nya avtal, och kostnadsbesparingarna har under 2017 realiserats väl. Den tredje generationens frekvensomriktare lanseras under fjärde kvartalet 2017.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.