En störningsfri värld

NFO DRIVES

NFO Drives tillverkar och utvecklar störningsfria omriktare till elektriska motorer, fläktar, pumpar, maskiner mm. Genom att välja NFO Drives omkopplare blir elmiljön renare samtidigt som det ger betydande energivinst.Nyckeltal

NFO DRIVES

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
26,8 33,4 39,4
Omsättningstillväxt
23,6% 24,8% 18,0%
Rörelseresultat MSEK
-5,2 1,2 2,8
Rörelsemarginal
-19,5% 3,7% 7,1%
Vinst per aktie KR
-0,0173 0,0039 0,0091
Utdelning per aktie KR
0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
21,0 21,9 24,1
Soliditet
80,5% 74,8% 77,2%
Nettoskuld MSEK
-2,1 -2,2 -2,4
Antal miljoner aktier
238,0 238,0 238,0

Värdering

NFO DRIVES

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 0,0 0,0 120,2 51,8
P/BV (x) 2,5 5,7 5,1 4,7
EV/S (x) 2,6 4,4 3,3 2,8
EV/EBITDA (x) 0,0 90,7 38,9 23,1
EV/EBIT (x) 0,0 0,0 89,9 39,4
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%