Aktiv och global underleverantör

Nolato

Nolato är en svensk industrikoncern som utvecklar och tillverkar polymera produktsystem vilket enkelt uttryckt kan förklaras som design, utveckling och produktion av detaljer och komponenter i plast, silikon och gummi. Bolaget delar in sin verksamhet i tre kundspecifika affärsområden; Medical, Integrated och Industrial och kunderna består av allt ifrån världsledande och globala företag till mindre, ofta lokala kundföretag.Djupgående materialkunnande

Nolato är en svensk industrikoncern som grundades i Torekov redan 1938. Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem vilket enkelt uttryckt kan förklaras som design, utveckling och produktion av detaljer och komponenter i plast, silikon och gummi. Genom lång erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i kundens projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om varje enskild kunds förutsättningar, ser sig Nolato som en effektiv och innovativ samarbetspartner.

En tidig medverkan i kundens värdekedja säkerställer en väl avvägd process vad avser allt från produkt­design, produktutveckling och prototyper till inköp av kompletterande komponenter och produktion. Nolato erbjuder även kosmetisk design såsom lackering och dekorering samt montering och logistiklösningar.

Medical Solutions, Integrated Solutions och Industrial Solutions

Nolato delar in sin verksamhet i tre kundspecifika affärsområden; Medical Solutions, Integrated Solutions och Industrial Solutions. Precis som namnen avslöjar baseras uppdelningen på de olika kundsegment bolaget riktar sitt erbjudande mot. Omsättningsmässigt är delarna relativt likartade i storlek med en historisk övervikt mot Integrated Solutions. Vart och ett av dessa affärsområden består i sin tur av ett antal helägda dotterbolag spridda över världen. Tre fjärdedelar av bolagets anställda finns idag i Asien.

Nolatos kunderbjudande är brett och spänner över stora delar av värdekedjan i form av konceptförslag, materialkunskap, produktutveckling, prototypframställning, inköp av kompletterande komponenter, verifiering, produktion, lackering, dekorering, montering, testning och logistik. Nolato säljer även vissa standardiserade produkter såsom läkemedelsförpackningar samt pluggar och huvar under egna varumärken.

Stora globala kunder

Nolatos kunder är allt ifrån världsledande globala till mindre, ofta lokala kundföretag. Bolaget har som mål att driva en organisation som i högsta grad är decentraliserad med beslutsfattandet nära kunderna. Det är just genom att samarbeta nära sina kunder med lokala resurser och teknisk kompetens som Nolato lyckas komma in allt tidigare i kundens värdekedja.  Nolato strävar efter att växa dels organiskt men också genom förvärv. Förvärv förväntas ske inom framförallt affärsområdet Medical Solutions som under de senaste åren vuxit kraftigt.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.