Aktiv och global underleverantör

NOLATO

Nolato är en svensk industrikoncern som utvecklar och tillverkar polymera produktsystem vilket enkelt uttryckt kan förklaras som design, utveckling och produktion av detaljer och komponenter i plast, silikon och gummi. Bolaget delar in sin verksamhet i tre kundspecifika affärsområden; Medical, Integrated och Industrial och kunderna består av allt ifrån världsledande och globala företag till mindre, ofta lokala kundföretag.

Nyckeltal

NOLATO

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 6720,0 8018,9 8351,8
Omsättningstillväxt 51,1% 19,3% 4,2%
Rörelseresultat MSEK 749,0 956,8 943,7
Rörelsemarginal 11,1% 11,9% 11,3%
Vinst per aktie KR 21,74 27,62 26,97
Utdelning per aktie KR 12,50 12,50 13,00
Eget kapital MSEK 2159,0 2607,6 2990,3
Soliditet 45,4% 48,0% 51,4%
Nettoskuld MSEK 153,0 18,5 -164,3
Antal miljoner aktier 26,3 26,4 26,4

Värdering

NOLATO

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 20,6 30,3 26,5 27,1
P/BV (x) 3,7 8,0 7,4 6,5
EV/S (x) 1,6 2,6 2,4 2,3
EV/EBITDA (x) 11,5 17,9 16,1 16,2
EV/EBIT (x) 16,5 23,4 20,2 20,3
Direktavkastning (%) 4,0% 1,9% 1,7% 1,8%