Aktiv och global underleverantör

NOLATO

Nolato är en svensk industrikoncern som utvecklar och tillverkar polymera produktsystem vilket enkelt uttryckt kan förklaras som design, utveckling och produktion av detaljer och komponenter i plast, silikon och gummi. Bolaget delar in sin verksamhet i tre kundspecifika affärsområden; Medical, Integrated och Industrial och kunderna består av allt ifrån världsledande och globala företag till mindre, ofta lokala kundföretag.Nyckeltal

NOLATO

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
6720,0 8018,9 8351,8
Omsättningstillväxt
51,1% 19,3% 4,2%
Rörelseresultat MSEK
749,0 956,8 943,7
Rörelsemarginal
11,1% 11,9% 11,3%
Vinst per aktie KR
21,74 27,62 26,97
Utdelning per aktie KR
12,50 12,50 13,00
Eget kapital MSEK
2159,0 2607,6 2990,3
Soliditet
45,4% 48,0% 51,4%
Nettoskuld MSEK
153,0 18,5 -164,3
Antal miljoner aktier
26,3 26,4 26,4