Ett spelbolag med inriktning mot Östeuropa

Nordic Leisure

Nordic Leisure (NLAB) är moderbolag i en koncern som driver onlinespel. Koncernens bolag har spellicenser i Estland, Lettland och Malta. Verksamheten drivs under flera varumärken med Optibet som det primära. Under slutet av 2015 förvärvades, bl.a spelkoncernen Tain vilken efter omstrukturering såldes i juli 2016. Bolagsgruppen har omkring 120 anställda och huvudkontoret förlagt i Riga samt kontor i Tallinn, Stockholm och på Malta. Den operativa spelverksamheten bedrivs i huvudsak på reglerade marknader.Spelbolag med bredd

Den globala marknaden för onlinespel utgörs till ungefär 90% av kasino- och oddsspel. Resterande del utgörs av bl.a poker, bingo och lotterier . Nordic Leisure arbetar med en uttalad ”multibrand-strategi” som går ut på att erbjuda spelupplevelser via flera marknadsanpassade varumärken. Det viktigaste varumärket är Optibet, vilket etablerades 2004 och idag finns på ett flertal marknader, och är marknadsledande i Baltikum. Ambitionen är att bredda varumärkesportföljen, såväl genom organisk tillväxt som via förvärv.

Bolaget arbetar med de flesta av spelindustrins större leverantörer, och all verksamhet sker på egenutvecklade plattformar.

Organisatoriskt är Nordic Leisure AB koncernens moderbolag och den operativa spelverksamheten, riktad mot konsument (B2C), är konsoliderad inom helägda Lifland Gaming Group. NLAB äger också bland annat Score 24, som är en marknadsledande leverantör av sportresultat.

Vid sidan om kärnverksamheten inom iGaming (onlinespel) driver NLAB en kedja av spelbutiker- och sportbarer i Lettland. Koncernen har också ett mindre fastighetsbestånd, bl.a äger man fastigheten där huvudkontoret är beläget, i Riga.

Koncernen beräknar omsätta omkring 175 MSEK under 2016.

Expansion och etablering på nya marknader

Nordic Leisure arbetar för att utvidga verksamheten till fler marknader. Bolaget planerar växa genom såväl organisk tillväxt som genom förvärv, och att aktivt delta i den konsolideringsprocess som pågår inom iGaming-branschen.

Bolagets marknadsfokus är främst inriktat mot Östeuropiska, samt andra utvecklingsmarknader. Ett aktivt arbete sker konstant för att bredda produktutbudet och anpassa det till de marknader där etableringar planeras.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.