Kalender & Ägare

Nordic Leisure

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 27 feb 2018
Delårsrapport Q1 2 maj 2018
Delårsrapport Q2 1 aug 2018
Delårsrapport Q3 31 okt 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Niklas Braathen 22,1 % 22,1 %
Atletico Nordic B.V. 20,1 % 20,1 %
Avanza Pension 6,4 % 6,4 %
Anders Tangen 4,7 % 4,7 %
Eric Leijonhufvud 4,3 % 4,3 %
Vision Invest AB 3,5 % 3,5 %
Michael Pettersson 2,9 % 2,9 %
Kjell och Michael Pettersson Fastigh 2,7 % 2,7 %
Filip Andersson 2,1 % 2,1 %
Claes Hallén 2,1 % 2,1 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.