Ledande aktör på den nordiska tätskiktsmarknaden

NORDIC WATERPROOFING

Nordic Waterproofings affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och distribuera ett komplett sortiment av produkter och lösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Koncernen har två affärsområden Products & Solutions samt Installation Services, där det förstnämnda producerar produkter för tätskiktsmarknaden och det sistnämnda är verksamma inom installation och entreprenad.Nyckeltal

NORDIC WATERPROOFING

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
2186,8 2659,2 2723,3
Omsättningstillväxt
20,6% 21,6% 2,4%
Rörelseresultat MSEK
198,7 228,7 289,3
Rörelsemarginal
9,1% 8,6% 10,6%
Vinst per aktie KR
5,92 7,16 9,29
Utdelning per aktie KR
3,75 4,00 4,25
Eget kapital MSEK
1009,8 1136,4 1263,8
Soliditet
57,5% 61,1% 62,7%
Nettoskuld MSEK
203,5 245,4 45,2
Antal miljoner aktier
24,1 24,1 24,1

Värdering

NORDIC WATERPROOFING

2016 2017 2018e 2019e
P/E adj. (x) 11,8 11,8 10,7 8,6
P/BV (x) 2,2 1,9 1,7 1,5
EV/S (x) 1,2 1,0 0,8 0,7
EV/EBITDA (x) 8,5 8,3 7,6 5,6
EV/EBIT (x) 9,4 9,8 9,5 6,8
Direktavkastning (%) 4,3% 4,8% 5,0% 5,3%