Ledande aktör på den nordiska tätskiktsmarknaden

NORDIC WATERPROOFING

Nordic Waterproofings affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och distribuera ett komplett sortiment av produkter och lösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Koncernen har två affärsområden Products & Solutions samt Installation Services, där det förstnämnda producerar produkter för tätskiktsmarknaden och det sistnämnda är verksamma inom installation och entreprenad.

Nyckeltal

NORDIC WATERPROOFING

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 2186,8 2659,2 2723,3
Omsättningstillväxt 20,6% 21,6% 2,4%
Rörelseresultat MSEK 198,7 228,7 289,3
Rörelsemarginal 9,1% 8,6% 10,6%
Vinst per aktie KR 5,92 7,16 9,29
Utdelning per aktie KR 3,75 4,00 4,25
Eget kapital MSEK 1009,8 1136,4 1263,8
Soliditet 57,5% 61,1% 62,7%
Nettoskuld MSEK 203,5 245,4 45,2
Antal miljoner aktier 24,1 24,1 24,1

Värdering

NORDIC WATERPROOFING

2016 2017 2018e 2019e
P/E adj. (x) 11,8 11,8 11,0 8,8
P/BV (x) 2,2 1,9 1,7 1,6
EV/S (x) 1,2 1,0 0,8 0,7
EV/EBITDA (x) 8,5 8,3 7,7 5,7
EV/EBIT (x) 9,4 9,8 9,7 7,0
Direktavkastning (%) 4,3% 4,8% 4,9% 5,2%