Miljö- och säkerhetskontroll av fordon

Opus Group

Opus Group erbjuder tjänster inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Bolaget har en uttalad femårsplan avseende åren 2017-2021 där omsättningen ska fördubblas samtidigt som marginalerna ska förbättras. Tillväxten ska till största del vara organisk genom intåg på nya marknader samt drivas av ett utökat tjänsteerbjudande på befintliga marknader.Fordonsprovning i Sverige och internationellt 

Opus Group är ett globalt tillväxtföretag som utför tjänster inom för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Efterfrågan på bolagets tjänster drivs primärt utav antal rullande bilar i världen, dvs. den befintliga vagnparken. Bolaget är indelat i två geografiska verksamhetsområden: Sverige och Internationellt. 

Tjänstesidan ger stabila intäktsströmmar via långa statliga kontrakt

I USA och i större delar av Europa är bilprovning avreglerat. I USA har delstater och kommuner lagt ut bilprovning på privata aktörer. Här driver Opus bilprovningsprogram på kontrakt åt myndigheter som valt att lägga ut detta på en tredje part och man deltar frekvent i upphandlingar gällande nya kontrakt. I praktiken innebär det att Opus levererar testutrustning, system och databaser för bilprovning samt tjänster i form av antingen fulldrifts alternativt assistans med programhantering, underhåll och utbildning. Ofta löper dessa avtal under flera års tid, normalt fem till sju år, vilket ger stabila och förutsägbara intäkter. USA är i dagsläget bolagets största marknad för bilprovningstjänsterna och målsättningen är att bli en global aktör. Verksamheten i Nord- och Sydamerika bedrivs genom Opus Inspection, en sammanslagning av de två förvärvade bolagen Systech och EPS.

Under 2012 förvärvades en stor andel av Svensk Bilprovnings besiktningsstationer, vilka idag utgör affärsområdet Opus Bilprovning. Genom dessa två affärsområden bygger Opus en stark plattform för framtida expansion, både i Sverige och internationellt.

Gynnas av strängare miljökrav, teknologiskiften och ökande antal fordon

Tillväxten i marknaden drivs primärt av strängare lagstiftning avseende miljökontroll där nya regioner inför bilprovning eller befintliga regioner utökar sina befintliga program. De ökade miljökraven följer en växande fordonsflotta med tillhörande problem från en ökande mängd av avgasutsläpp, primärt i tillväxtländer. I takt med att miljökraven ökar världen över krävs också mer avancerad utrustning för att mäta avgasutsläpp. Parallellt med detta blir fordonen mer tekniskt avancerade vilket i sin tur kommer kräva att befintliga bilprovningsanläggningar uppgraderar sina produkter och teknologi, vilket skapar tillväxtmöjligheter för Opuskoncernen.

Femårsplan 2017-2021

Med nuvarande verksamhet i USA och Sverige har Opus etablerat en stabil och kassaflödesgenererande grund att stå på under de kommande åren. Nu siktar bolaget på expansion på nya marknader för att infria sin femårsplan där omsättningen ska dubblas samtidigt som EBITDA-marginalen ska gå från 20% till 25%. Merparten av tillväxten ska komma från nya marknader. Förutom USA och Sverige är Opus nu verksamt i Pakistan, Chile och Argentina men Opus räknar med att det kommer krävas 5-10 nya marknader för att uppnå den ambitiösa femårsplanen. Antalet anställda beräknas öka från 1 700 till mellan 3 500-4 000. Opus kommer även fokusera på att öka sitt tjänsteerbjudande för att uppnå tillväxt på befintliga marknader.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.