Miljö- och säkerhetskontroll av fordon

Opus Group

Opus Group tjänster inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Tillväxten i marknaden drivs primärt av strängare lagstiftning avseende miljökontroll.Fordonsprovning i Sverige och internationellt 

Opus Group är ett globalt tillväxtföretag som utför tjänster inom för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Efterfrågan på bolagets tjänster drivs primärt utav antal rullande bilar i världen, dvs. den befintliga vagnparken. Bolaget är indelat i två geografiska verksamhetsområden: Sverige och Internationellt. 

Tjänstesidan ger stabila intäktsströmmar via långa statliga kontrakt

I USA och i större delar av Europa är bilprovning avreglerat. I USA har delstater och kommuner lagt ut bilprovning på privata aktörer. Här driver Opusbilprovningsprogram på kontrakt åt myndigheter som valt att lägga ut detta på en tredje part och man deltar frekvent i upphandlingar gällande nya kontrakt. I praktiken innebär det att Opus levererar testutrustning, system och databaser för bilprovning samt tjänster i form av antingen full drift alternativt assistans med programhantering, underhåll och utbildning. Ofta löper dessa avtal under flera års tid, normalt fem till sju år, vilket ger stabila och förutsägbara intäkter. USA är i dagsläget bolagets största marknad för bilprovningstjänsterna och målsättningen är att bli en global aktör. Verksamheten i Nord- och Sydamerika bedrivs genom Opus Inspection, en sammanslagning av de två förvärvade bolagen Systech och EPS.

Under 2012 förvärvades en stor andel av Svensk Bilprovnings besiktningsstationer, vilka idag utgör affärsområdet Opus Bilprovning. Genom dessa tre affärsområden bygger Opus en stark plattform för framtida expansion, både i Sverige och internationellt.

Gynnas av strängare miljökrav, teknologiskiften och ökande antal fordon

En av bolagets produkter är bilprovning med självbetjäning, vilket är mer kostnadseffektivt samt gör bilprovningen mer tillgänglig. Opus har även en produkt för trådlös bilprovning som kallas Remote OBD. Bakgrunden är att de flesta bilar som testas klarar testerna utmärkt. Enligt bolaget måste man i USA idag ta in cirka tio bilar på kontroll för att hitta ett fordon som ej klarar miljökraven. Detta innebär att nio personer åker till kontrollen i onödan vilket måste anses vara mycket ineffektivt. Remote OBD är en ny teknik som innebär att bilarna utrustas med en liten datorenhet och antenn vilka sedan kommunicerar med avläsningsantenner uppsatta längs vägarna. När fordonet passerar en avläsningsantenn läser systemet automatiskt av om fordonet har några fel och rapporterar via länk till en server. Om fordonet har fel kontaktas föraren automatiskt via till exempel e-mail och även närmaste bilverkstad kan få information om den potentiella kunden.

Opus Group siktar på att vara en så kallad "One Stop Shop" där bolaget kan erbjuda kompletta system med egna produkter, tjänster och IT-stöd. Bland annat är det av stort intresse att kunna lagra mycket information i databaser, vilken kan vara av stort värde för många parter såsom olika statliga och regionala myndigheter, fordonstillverkare, fordonsverkstäder och liknande.

Tillväxten i marknaden drivs primärt av strängare lagstiftning avseende miljökontroll där nya regioner inför bilprovning eller befintliga regioner utökar sina befintliga program. De ökade miljökraven följer en växande fordonsflotta med tillhörande problem från en ökande mängd av avgasutsläpp, primärt i tillväxtländer. I takt med att miljökraven ökar världen över krävs också mer avancerad utrustning för att mäta avgasutsläpp. Parallellt med detta blir fordonen mer tekniskt avancerade vilket i sin tur kommer kräva att befintliga bilprovningsanläggningar uppgraderar sina produkter och teknologi, vilket skapar tillväxtmöjligheter för Opuskoncernen.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.