Utvecklar den svenska tandvården

Orasolv

Orasolv bedriver verksamhet inom den svenska dentalbranschen. Bolaget bygger en tandvårdskedja som erbjuder patienterna trygg och professionell tandvård genom att förvärva och utveckla välskötta tandvårdskliniker.Attraktiv marknad som växer

Den marknad som Orasolv verkar inom är både samhällsviktig och ekonomiskt attraktiv. I takt med att befolkningen växer och livslängden ökar finns det en växande efterfrågan på effektiva och avancerade lösningar inom tandvården. Eftersom det inom tandvårdsbranschen råder fri etableringsrätt och fri prissättning, men reglerad ersättning från Försäkringskassan för de åtgärder som omfattas av dess tandvårdsförsäkring, så omfattas inte branschen av debatten om vinster inom välfärden. Risken för regler om vinstbegränsningar kan därför uppfattas vara låg.  Orasolv har dessutom via sina tandvårdskliniker ett fokus mot bastandvård, vilket är det minst konjunkturkänsliga området inom den svenska dentalbranschen. Genom att erbjuda en högkvalitativ och serviceinriktad tandvård utmanar bolaget marknadens fåtal stora och väletablerade aktörer.

Fokus på förvärv och tillväxt

Den svenska dentalbranschen är i dagsläget fragmenterad med flertalet enskilda privatägda kliniker och endast ett fåtal större aktörer som årligen omsätter 50-200 MSEK.
Den splittrade marknaden bidrar till möjligheten för tillväxtfokuserade och kapitalstarka aktörer att växa organiskt via förvärv. Orasolv har etablerat en modell för att identifiera, förvärva och integrera välskötta tandvårdskliniker i storstadsområden. För tandläkare som vill bli del av en större koncern betraktas Orasolv som en attraktiv partner som kan tillföra strukturkapital och tillväxtmöjligheter. Bolaget har som uttalad målsättning att på årsbasis förvärva 2-5 tandvårdskliniker, vilket motsvarar årliga intäkter om 20-50 MSEK med en förväntad rörelsemarginal om 15-20%. Genom att de senaste åren ha förfinat sin förvärvs- och integrationsmodell har bolaget lagt grunden för att kunna bli en av branschens större och mer väletablerade aktörer.

 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.