Kalender & Ägare

Proact

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 18 apr 2018
Delårsrapport Q2 11 jul 2018
Delårsrapport Q3 18 okt 2018
Bokslutskommuniké Q4 6 feb 2019

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Martin Gren (Grenspecialisten) 11,2 % 11,2 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 10,9 % 10,9 %
Triton 8,0 % 8,0 %
Skandia Fonder 6,8 % 6,8 %
Handelsbanken Fonder 5,1 % 5,1 %
Fondita Fonder 4,6 % 4,6 %
Avanza Pension 4,1 % 4,1 %
C WorldWide Asset Management 3,9 % 3,9 %
Hargreave Hale 2,8 % 2,8 %
Unionen 2,1 % 2,1 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.