Kalender & Ägare

Proact

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q3 20 okt 2017
Bokslutskommuniké Q4 8 feb 2018
Delårsrapport Q1 18 apr 2018
Delårsrapport Q2 11 jul 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-09-30

Huvudägare Kapital % Röster %
Martin Gren (Grenspecialisten) 11,2 % 11,2 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 11,0 % 11,0 %
Swedbank Robur Fonder 9,6 % 9,6 %
Skandia Fonder 7,0 % 7,0 %
Anders Hultmark 5,4 % 5,4 %
Fondita Fonder 4,8 % 4,8 %
C WorldWide Asset Management 3,9 % 3,9 %
Unionen 3,4 % 3,4 %
Handelsbanken Fonder 1,7 % 1,7 %
Norges Bank 1,5 % 1,5 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.