Effektiv lagring av affärskritisk data

PROACT

Proact är en av Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster där de hjälper sina kunder att på ett effektivt sätt hantera affärskritisk information. Kunderna är i regel medelstora- och stora företag samt myndigheter.Nyckeltal

PROACT

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
3258,3 3018,5 3154,0
Omsättningstillväxt
11,5% -7,4% 4,5%
Rörelseresultat MSEK
157,0 151,8 172,5
Rörelsemarginal
4,8% 5,0% 5,5%
Vinst per aktie KR
12,42 11,85 13,56
Utdelning per aktie KR
3,70 4,50 5,00
Eget kapital MSEK
390,8 461,5 544,9
Soliditet
21,3% 20,9% 23,3%
Nettoskuld MSEK
-39,7 -84,9 -153,8
Antal miljoner aktier
9,2 9,2 9,2
<