Svensk probiotika

Probi

Probi är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Bolaget arbetar inom två affärsområden - Functional Food och Consumer Healthcare och bolaget genomför marknadsaktiviteter i ett stort antal länder världen över. Probi bedriver även forskning inom ett flertal områden för att stärka den kliniska dokumentationen bakom sina bakteriestammar.Två affärsområden - Functional Foods och Consumer Healthcare

Probi är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Probiotika är levande mikroorganismer som har en gynnsam effekt på hälsan när de intas i tillräcklig mängd. Probis forskning och produktutveckling är primärt inriktad mot maghälsa och immunförsvar. Den globala marknaden för probiotika/probiotisk livsmedel uppgick 2012 till 172 miljarder SEK och förväntas öka till 228 miljarder SEK 2017.

Probi arbetar inom två affärsområden - Functional Food och Consumer Healthcare. Definitionen av Functional Food är livsmedel berikade med ingredienser som ger positiva hälsoeffekter utöver produktens normala näringsvärde. Probiotiska livsmedel är därför Functional Food i den bemärkelsen att den aktiva kompontenten i livsmedlet utgörs av levande mikroorganismer med en positiv hälsopåverkan. Försäljningen av produkter inom affärsområdet Functional Food sker framför allt i livsmedelsbutiker och Probi arbetar tillsammans med ledande livsmedelsföretag för att kommersialisera och marknadsföra bolagets produkter. Probis största produkt inom detta område är ProViva, en probiotisk fruktdryck baserad Probis bakterie Lp299v, som företaget utvecklat tillsammans med Skånemejerier. Det huvudsakliga samarbetet kring ProViva sker nu med den franska livsmedelsjätten Danone i Sverige och Finland. Andra viktiga kunder är NextFoods i USA och H.J. Heinz i Australien. Inom Functional Food arbetar Probi med en licensmodell och erhåller royaltyintäkter.

I affärsområdet Consumer Healthcare sker varuförsäljningen i bulk eller konsumentförpackning till en partner eller distributör, exempelvis apotek och hälsofackhandel. Consumer Healthcare är inte tänkt att ersätta vanlig mat utan att fungera som ett komplement. Bland produkterna kan nämnas ProbiFrisk och Probi Mage som bolaget saluför i nära samarbete med Bringwell. Andra viktiga partner är Pharmavite och Viva 5 i USA samt Vifor i Schweiz.

Tillväxten finns utanför EU

Probis största produkter är baserade på den patenterade bakteriestammen Lactobacillus Plantarum 299v, men bolaget säljer och bedriver även forskning på ett flertal andra bakteriestammar som alla kommer från familjen Lactobacillus. Dessa bakterier är en grupp probiotiska bakterier som använts av människan under en mycket lång tid. De återfinns naturligt i mjölksyrafermenterade livsmedel och utövar sina positiva effekter bland annat genom att på olika sätt motarbeta andra sjukdomsframkallande bakterier.

Det ställs generellt höga krav på probiotiska mikroorganismer när de används i konsumentprodukter som livsmedel. De får inte ha någon negativ hälsopåverkan och organismerna ska överleva produktionsprocesser och lagring samt transporten genom mag-tarm-kanalen. Bakterien måste också ha förmåga att etablera sig under viss tid i mag-tarm-kanalen. Det är slutligen viktigt att vetenskapligt dokumentera probiotikans positiva hälsoeffekter. Inom EU är det EFSA (European Food Safety Authority) som avgör vilka hälsopåståenden som får användas i samband med marknadsföring av probiotika i livsmedel och kosttillskott. Liknande regelverk finns i andra delar av världen och det är viktigt för Probi att den kliniska dokumentationen bakom bakteriestammarna är av högsta klass eftersom detta avgör vilka hälsopåståenden som kan kommuniceras i marknadsföringen av bolagets produkter.

Inom EU råder dock en stor osäkerhet för branschen på grund av att EFSA ännu inte godkänt några hälsopåståenden för probiotika. Probi kommer emellertid påbörja nya studier under 2013 som ska utgöra underlag för EFSA-ansökningar. Under 2012 uppgick Probis försäljning till EU drygt 11% av bolagets totala omsättning. Bolagets fokus inom affärsutveckling kommer de närmaste åren ligga på Nordamerika, Asien och Östeuropa, där satsningen på Consumer Healthcare alltjämt kommer driva tillväxten.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.