Snabbväxande Probiotikabolag

Probi

Probi utvecklar, producerar, marknadsför och säljer probiotika globalt till livsmedels-, hälso- och läkemedelsbolag. Koncernen är organiserad i två affärsområden – Consumer HealthCare och Functional Food. Produkterna säljs i dagsläget i ett trettiotal länder. Probiotika är levande mikroorganismer som har en gynnsam effekt på hälsan när de intas i tillräcklig mängd. Probi bedriver även forskning inom ett flertal områden för att stärka den kliniska dokumentationen bakom sina bakteriestammar. Bolagets forskning och produktutveckling är primärt inriktad mot maghälsa, immunförsvar, närings- och järnupptag samt metabol hälsa.En av världens fyra största probiotikakoncerner - Kontroll över utveckling och produktion 

Kliniska studier och dokumentation är centralt för att kunna marknadsföra och påvisa probiotikans positiva hälsoeffekter. Probi är ett forskningsintensivt bolag som bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Under hösten 2016 förvärvade Probi det amerikanska probiotikabolaget Nutraceutix, vilket har gjort att Probi numera har kontroll över både utvecklingen och produktionen.

I affärsområdet Consumer HealthCare sker varuförsäljning i bulk eller konsumentförpackning till en partner eller distributör, exempelvis apotek eller hälsofackhandel. Consumer Healthcare är inte tänkt att ersätta vanlig mat utan att fungera som ett komplement. Exempelvis produkter såsom ProbiFrisk och ProbiMage. Produkternas regulatoriska status är antingen livsmedel eller konsumentläkemedel beroende på marknad. Förvärvet Nutraceutix ingår i detta affärsområde.

Bolagets andra affärsområde, Functional Food, säljer livsmedel berikade med ingredienser som ger positiva hälsoeffekter utöver produktens normala näringsvärde. Probiotiska livsmedel är därför Functional Food i den bemärkelsen att den aktiva komponenten i livsmedlet utgörs av levande mikroorganismer med en positiv hälsopåverkan. Försäljningen av produkter inom affärsområdet Functional Food sker framför allt i livsmedelsbutiker och Probi arbetar tillsammans med ledande livsmedelsföretag för att kommersialisera och marknadsföra bolagets produkter. Probis största produkt inom detta område är ProViva, en probiotisk fruktdryck baserad Probis bakterie LP299V, som företaget utvecklat tillsammans med Skånemejerier. Det huvudsakliga samarbetet kring ProViva sker nu med den franska livsmedelsjätten Danone i Sverige och Finland. Inom Functional Food arbetar Probi med en licensmodell och erhåller royaltyintäkter.

Tillväxtmarknad - ökad medvetenhet kring hälsoeffekter

Mellan åren 2012-2016 växte den globala probiotikamarknaden med i genomsnitt 7%. Fram till år 2021 förväntas tillväxten uppgå till ca 9% per år, dock med variationer såväl geografiskt som inom de olika marknadssegmenten. I Nordamerika prognostiseras Consumer HealthCare-marknaden (CHC) växa med 11,2% medan Funtioncal Food-marknaden spås växa 6,6% årligen. I Europa är tillväxttakten något lägre procentuellt sett, CHC-marknaden förväntas växa med 5,9% och FF-marknaden med 1,6%. Italien är det land i världen där det konsumeras mest CHC-produkter per capita. I Asien spås tillväxten uppgå till 5,4% för CHC-marknaden medan FF-marknaden antas växa 11,2% årligen. På flera asiastiska marknader så som Japan, Sydkorea och Kina finns en lång tradition av fermenterade livsmedel, vilket har lett till en hög medvetenhet om probiotika. Även ökad medvetenheten kring hälsoeffekter, åldrande befolkning samt en växande medelklass bidrar till marknadstillväxten.

Probi har två finansiella mål dels att växa snabbare än marknaden samt uppnå en EBITDA-marginal överstigande 20%.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.