En komplett probiotikakoncern

PROBI

Probi utvecklar, producerar, marknadsför och säljer probiotika globalt till livsmedels-, hälso- och läkemedelsbolag. Probiotika är levande mikroorganismer som har en gynnsam effekt på hälsan när de intas i tillräcklig mängd. Bolagets forskning är primärt inriktad mot maghälsa, immunförsvar, närings- och järnupptag samt metabol hälsa. Koncernen är organiserad i två affärsområden – Consumer HealthCare och Functional Food.

Nyckeltal

PROBI

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 612,2 621,7 704,0
Omsättningstillväxt 38,1% 1,5% 13,2%
Rörelseresultat MSEK 104,1 97,3 153,0
Rörelsemarginal 17,0% 15,6% 21,7%
Vinst per aktie KR 6,06 5,94 10,34
Utdelning per aktie KR 0,00 1,50 2,50
Eget kapital MSEK 884,7 963,6 1064,3
Soliditet 79,7% 79,2% 82,1%
Nettoskuld MSEK 67,4 -75,6 -192,1
Antal miljoner aktier 11,4 11,4 11,4

Värdering

PROBI

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 53,2 56,1 62,3 35,8
P/BV (x) 6,0 4,4 4,4 4,0
EV/S (x) 12,5 6,4 6,7 5,7
EV/EBITDA (x) 36,3 25,1 27,8 19,4
EV/EBIT (x) 46,2 37,9 42,5 26,3
Direktavkastning (%) 0,2% 0,0% 0,4% 0,7%