En komplett probiotikakoncern

PROBI

Probi utvecklar, producerar, marknadsför och säljer probiotika globalt till livsmedels-, hälso- och läkemedelsbolag. Probiotika är levande mikroorganismer som har en gynnsam effekt på hälsan när de intas i tillräcklig mängd. Bolagets forskning är primärt inriktad mot maghälsa, immunförsvar, närings- och järnupptag samt metabol hälsa. Koncernen är organiserad i två affärsområden – Consumer HealthCare och Functional Food.Nyckeltal

PROBI

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
612,2 621,7 704,0
Omsättningstillväxt
38,1% 1,5% 13,2%
Rörelseresultat MSEK
104,1 97,3 153,0
Rörelsemarginal
17,0% 15,6% 21,7%
Vinst per aktie KR
6,06 5,94 10,34
Utdelning per aktie KR
0,00 1,50 2,50
Eget kapital MSEK
884,7 963,6 1064,3
Soliditet
79,7% 79,2% 82,1%
Nettoskuld MSEK
67,4 -75,6 -192,1
Antal miljoner aktier
11,4 11,4 11,4