Kylsystem inom intensivvården

QuickCool

QuickCool utvecklar system med snabb intranasal applicering för säker kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, stroke- och feberpatienter. Bolaget har redan en CE-märkt och kliniskt testad produkt, ComVic, som ska utvecklas till en uppdaterad kommersiell version, kallad TTM 2.0 (Targeted Temperature Management)Patentskyddad produkt

QuickCool grundades 2003 och har till stor del varit ett utvecklingsbolag som har fokuserat på prekliniska och kliniska studier. Huvudkontoret ligger i IDEON Science Park i Lund.  Bolaget såg fördelen med ett system för kylning via näshålans blodkärl, jämfört med etablerade kylsystem där patientens kropp täcks av en kyldräkt, kylkuddar eller där kylningen sker invasivt via vensystemet. QuickCools produkt består av en portabel kylapparat som cirkulerar kall saltlösning i ett slutet engångsset kopplat till ballongkatetrar som placeras i patientens näshåla. Den kalla lösningen kyler kontinuerligt patienten via kroppens integrerade värmeväxlare i näshålan. Tack vare systemets utformning och icke-invasiva natur kan systemet startas snabbt med fortsatt tillgång till patienten för sjukvårdspersonal, då kroppen är fri från kyltäcken, kylkuddar och dylikt. Systemet är portabelt och batteridrivet, vilket garanterar en oavbruten kylning genom hela vårdkedjan, inklusive patienttransport från till exempel intensivvårdsavdelning till röntgen. Patentet är ett koncept-/metodpatent som täcker kyla av människokroppen och hjärnan via näshålan med en vätskefylld kateter. Bolaget har patent i USA, Europa, Australien Japan, Kina och under behandling i Indien. Patentet sträcker sig till 2024 i USA och 2025 i övriga regioner. Det bolaget ämnar göra framöver är att bland annat mönsterskydda formen på ballongen för att ytterligare stärka patentet. QuickCools befintliga produkt (ComVic) är framtagen för kliniska studier av QuickCools koncept och inte massproduktion. Bolaget utvecklar i detta nu en uppdaterad kommersiell version, QuickCool® System, med optimerade egenskaper för framtidens kylbehandling. Förutom att designen uppdateras till att bli modernare innebär de förändrade egenskaperna en produkt som är tystare, mindre och lättare.

Video: QuickCool® System

Affärsmodell och kommersialisering

QuickCools affärsmodell bygger på den så kallade Razor/Razorblade-modellen. Bolaget avser att erbjuda intensivvårdsavdelningar konkurrenskraftigt prissatta kylapparater, med en förväntad livslängd på cirka tio år, samt kateterset för engångsbruk. Bolaget beräknar att engångsförsäljningen, som genererar återkommande intäkter, kommer att svara för ungefär 70 procent av försäljningen på sikt. Inledningsvis är försäljning av kylsystemet TTM 2.0 i Sverige och Skandinavien avsedd att ske med egen försäljningsorganisation. För att nå global framgång har QuickCool för avsikt att söka ledande globala distributörer, antingen partners som är etablerade på kylmarknaden eller betydande spelare med ambitioner att addera en innovativ kylprodukt till sin produktportfölj. Marknadslansering är planerad att äga rum under första halvåret 2017 och bolaget gör bedömningen att break-even kan nås cirka tre till fyra år efter produktlansering. QuickCool har deltagit som partner i två EU-konsortier – ESN (European Stroke Network) och EuroHYP-1 – båda inom EU:s sjunde ramprogram, och erhållit forskningsanslag om totalt cirka 3,75 MSEK genom åren. Nuvarande marknad för hjärtstopp uppskattas globalt till cirka en miljard SEK. Styrelsen i QuickCool gör bedömningen att bolagets modifierade produkt TTM 2.0 bör vara lämplig även för vakna strokepatienter med möjlighet att öppna en omfattande ny marknad. Marknadspotentialen för strokepatienter uppskattas globalt till över 20 miljarder SEK.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.