Innovative solutions for the railway industry

Railcare

Railcare arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien med fokus på hantering av kablar och överskottsmassor, snöröjning på järnväg, renovering av järnvägstrummor, maskinbyggnation, tillhandahållande av dragfordon för entreprenader samt uthyrning av lok, vagnar och personal.Ledande specialistföretag

Med nya och annorlunda metoder för olika typer av underhållsåtgärder på det svenska järnvägsnätet har Railcare, med rötter från 1992, utvecklats till ett internationellt företag med ett 100-tal anställda och en omsättning på ca 300 MSEK. 1999 startade maskinförsäljningen och 2002 blev Railcare ett varumärke för metod och maskin. En viktig milstolpe för Railcare var 2003 när bolagets liningmetod började användas för renovering av järnvägstrummor. Under årens lopp har sedan verksamheter såsom specialtransporter, uthyrning av utrustning samt personal och expansion till Danmark och Storbritannien skett. Railcare arbetar efter målsättningen att vara det ledande specialistföretaget för innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnvägen och generera en högre lönsamhet än snittet i järnvägsbranschen. 

Erbjudande och Verksamhetsområden

Verksamheten idag fokuserar på maskin och metodutveckling, entreprenader med specialmaskiner och specialtransporter primärt mot den skandinaviska järnvägen. Bolagets erbjudande kan sammanfattas under fyra kategorier, arbete på spårområdet (så som rensning av trummor och ballastbyten), maskinförsäljning av vakuumsugare (Railvac) och snöröjningsutrustning (så som SR700), trumrenoveringar och transporter. Verksamheten bedrivs samtidigt utifrån sex verksamhetsområden.

  • Trumrenoveringar som utförs med lining-metoden i Sverige
  • Entreprenader med specialmaskiner såsom Railvac 16 000 och SR 700 för snöröjning i Sverige (vilken är utvecklad tillsammans med Trafikverket)
  • Entreprenader med företagets egna specialmaskiner I Storbritannien
  • Entreprenader i Danmark
  • Specialtransporter av gods på järnväg i Sverige
  • Uthyrning av lok, vagnar och personal samt verkstadstjänster

En stabil skandinavisk bas med internationella tillväxtmöjligheter

Överlägset störst bland bolagets aktiviteter är entreprenad verksamheten i Sverige där efterfrågan understödjs av ett eftersatt järnvägsunderhåll vilket kommer vara en viktig drivkraft för företaget framöver.

Verksamheten i Storbritannien fick under 2013 ordentlig fart efter beställningar från det engelska banverket med omfattande arbeten med borttagning av lerutfällningar på befintliga spår. Omsättningen i landet uppgick under 2013 enbart till 15% av den totala omsättningen men under 2015 hade den ökat till strax över 30%. För att tillgodose den ökande efterfrågan på arbetskraft startade Railcare under 2014 Railcare Akademin i Skelleftehamn främst för att utbilda maskinoperatörer för expansionen i Storbritannien men även för att utbilda personal till den svenska marknaden.

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.