Uppdaterad ledningsförändring på grund av aktieförsäljning i Railcare Group AB

11:51 / 22 september 2017 Railcare Pressmeddelande

Railcare Group AB meddelar att avgående CFO Håkan Pettersson avslutar sin anställning med omedelbar verkan.

Från och med idag, fredag den 22 september 2017, kommer Håkan Pettersson avsluta sin anställning på Railcare med omedelbar verkan. Lisa Borgs kommer bli tillförordnad CFO till dess Mikael Forsfjäll börjar på Railcare den 13 oktober 2017.

"Vi har valt att avsluta Håkan Petterssons anställning med omedelbar verkan på grund av hans senaste veckors aktieförsäljningar som har påverkat bolaget negativt. Aktieförsäljningarna har inte gått emot svensk lag, men Railcare stödjer inte dessa försäljningar då de har gått emot interna rekommendationer", säger Daniel Öholm, VD på Railcare Group AB.

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är omkring 350 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.